A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Digitális Gyűjteményének alapja a Nemzeti Kulturális Alapprogram Könyvtári Kuratóriuma pályázati támogatásával, a Megyei Könyvtár és a kassai Verejna Knižnica Jána Bocatia együttműködésével, valamint a GDL General Document Line Iratkezelő és Ügyvitelfejlesztő Részvénytársaság szakmai munkája nyomán valósult meg.

Könyvtárunk a gyűjteményében lévő, a nemzeti kulturális örökség részét képező, helytörténeti értékkel bíró, valamint a regionális igények kielégítésére is alkalmas dokumentumok digitalizált változatait kívánja elérhetővé tenni. Emellett arra törekszünk, hogy megyén belüli és nemzetközi összefogással minél több, a történeti megye kutatását támogató kiadvány digitalizált változata is hozzáférhetővé váljon a gyűjteményben.
Távolabbi célunk, hogy az általunk digitalizált dokumentumok mellett tájékoztatást adjunk a megye közgyűjteményeiben létrehozott/létrehozandó digitalizált dokumentumokról, elektronikus forrásokról és a világ bármely pontjáról hozzáférést biztosítsunk megyetörténeti dokumentumokhoz, támogassuk közérdekű információk online elérését.

A szolgáltatott adatbázisok, a digitalizált dokumentumok a létrehozó intézmény tulajdonát képezik, szerzői jogi oltalomban részesülnek.
Felhasználásuk - a hivatkozási szabályok betartásával - kizárólag magáncélra, iskolai oktatáshoz és tudományos kutatáshoz jogszerű. A szerzői jogi oltalom alatt álló, korlátozott felhasználású, archiválás és állagmegóvás céljából digitalizált művek csak a Megyei Könyvtár Helyismereti Gyűjteményében, illetve a Megyei Könyvtár engedélyével, kizárólag a kérő könyvtárnak biztosított, korlátozott hozzáféréssel (jelszó), dedikált hálózaton keresztül érhetők el.
A tartalom egészének vagy jelentős részének másolása, újrahasznosítása sérelmes az adatbázis rendes felhasználására, és kimeríti a 2001. évi LXXVII. törvénnyel módosított, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény jogsértő tényállását.

A program felelős vezetője: Venyigéné Makrányi Margit

Munkatársak: dr. Székelyné Forintos Judit, Bede Katalin, Vinnai Gabriella, Vajda Éva, Csoma József

A digitalizált dokumentumok létrehozásában közreműködött: Magyar Gábor, Petrigán György, Magyar Attila, Varga Zoltán

 

A Digitális Gyűjtemény célja:
A II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár gyűjteményében meglévő, a nemzeti kulturális örökség részét képező, helytörténeti értékkel bíró, egyedi dokumentumok archiválása, hozzáférhetővé tétele, a tartalom visszakereshetőségének biztosítása a kutatás, az oktatás, valamint tudományos tevékenység számára.

A Gyűjteménybe kerülő dokumentumok köre:
A Megyei Könyvtár Digitális Gyűjteménye szolgáltatja a helyismereti vonatkozású értékes, információkban gazdag dokumentumok digitális változatait, melyek a leggyakrabban keresettek, archiválásuk állományvédelmi, a keresettség és a történeti kutatás szempontjából indokolt.
A Gyűjteménybe az eredetileg digitalizált formában előállított, helytörténeti értékkel bíró dokumentumok is bekerülnek..
A kassai Verejna Knižnica Jána Bocatia-val kötött együttműködés értelmében bekerül Digitális Gyűjteményünkbe mindazon dokumentumok köre, melyet a kassai könyvtár az együttműködés keretében rendelkezésünkre bocsát, s a történeti kutatás szempontjából értékes.
A Digitális Gyűjtemény hozzáférést biztosít a Borsod-Abaúj-Zemplén megyére vonatkozó, a megyében előállított és szabad hozzáférésű Internetes forrásokhoz.
A dokumentumok egy része képként került digitalizálásra, használatuk csak lapozgatással lehetséges. A dokumentumok másik körében szabad szöveges keresésre van mód, vagy a lapozgatóban kötetre és oldalszámra lehet keresni, illetve tartalomjegyzék segíti a tájékozódást.