Nyelvi oktatóanyagok

 

Az 1984. óta különálló gyűjteményként működő Nyelvi részleg célja az idegen nyelvek iránt érdeklődők igényeinek kielégítése.

A gyűjtemény állományát képezik:

 • a különféle nyelvkönyvek

 • nyelvtani összefoglalók és gyakorlókönyvek

 • egy- és kétnyelvű szótárak

 • módszertani kiadványok

 • országismereti kulturális kiadványok

 • szépirodalmi alkotások

 • hangkazetták

 • CD-k

 • DVD-k

 • CD-ROM-ok

 • folyóiratok

Mindezek a kezdő szinttől a különféle szintű és típusú nyelvvizsgákra felkészítőig megtalálhatók.

 

Külön állományrész:

 

a) A Nemzetiségi gyűjtemény, amely elsősorban a megyében élő különféle etnikai kisebbség igényeit igyekszik kiszolgálni, hogy őseik nyelvét, kultúráját jobban megismerhessék.

 

b) A Gateway UK állomány, amely az angol nyelvet már legalább haladó szinten beszélők és az angol nyelvtanárok munkáját segíti. Az ebben a részben található oktatócsomagok a különféle szintű kurzuskönyveket, valamint a hozzájuk tartozó munkafüzeteket, tanári kézikönyveket és a hangkazettákat, ill. CD-ket, esetleg videókat, vagy CD-ROM-okat tartalmazzák.

 

A Nyelvi gyűjtemény használatának módja:

 

a) Helyben használható, regisztrációhoz kötött szolgáltatások:

 • a kézikönyvtári állomány (pl. idegen nyelvű lexikonok, enciklopédiák) használata

 • folyóiratok olvasása

 • nyelvoktató CD-ROM-ok számítógépen történő használata

 • a hangzó dokumentumok helyben hallgatása a fejhallgatós készülékekkel

 

b) Beiratkozáshoz kötött ingyenes szolgáltatások:

 • a kölcsönözhető könyvek és a mellékleteként hozzájuk tartozó CD-k, ill. kazetták kölcsönzése (ilyen CD kb.150-féle, kazetta kb. 60-féle létezik)

 • a raktárban elhelyezett nyelvi dokumentumok hozzáférésének biztosítása, kölcsönzése

 

c) Beiratkozáshoz kötött térítéses szolgáltatások:

 • a nyelvkazetták kölcsönzése a kb. 160-féle kazettából, melyek nem könyvmellékletek (50 Ft/db 1 hétre) (link a díjtábl.hoz)

 • a nyelvi CD-k kölcsönzése a kb. 30-féle CD-ből, melyek nem könyvmellékletek (100 Ft/db 1 hétre) (link a díjtábl.hoz)

 • a 4-féle nyelvi DVD kölcsönzése (150Ft/db 1 hétre) (link a díjtábl.hoz)

 • a 95-féle nyelvi oktatócsomag kölcsönzése (200 Ft/ csomag 3 hétre) (link a díjtábl.hoz)