„Elveszett és megtaláltatott...” : tanulmányok az Oroszországból visszatért sárospataki ritkaságokról

Dienes Dénes (szerk.)
„Elveszett és megtaláltatott...” : tanulmányok az Oroszországból visszatért sárospataki ritkaságokról
Sárospatak, Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei, 2010.

 

A Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményeinek jelenlegi állományában a történelmi és muzeális jelentőséggel bíró dokumentumok száma megközelíti a nyolcszázezer tételt. A közvéleményben a legnagyobb érdeklődés az Oroszországból visszatért könyvritkaságok iránt mutatkozik. 1938-ban Sárospatakról Budapestre szállítottak és a Pesti Hazai Első Takarékpénztár széfjébe zártak 172 kötetnyi értékes nyomtatványt és kéziratot, melyeket Gulyás József főkönyvtárnok esetlegesen válogatott ki – megóvás céljából – a sok régi nyomtatványból. Egy másik pénzintézet, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank páncéltermében pedig a lengyel Bibliának nevezett Sárospataki Kódexet (15. század), az iskola első anyakönyvét (17. század), Pálóczi Horváth Mária végrendeletét és egy 50 darabból álló arany éremkollekciót helyeztek „biztonságba”.

Magyarország belesodródott a háborúba, a széfeket feltörték, és az őrzés helyéből következtetve a könyveket különösen értékesnek ítélvén, sok más kulturális kinccsel együtt a volt Szovjetunióba szállították. A sors iróniája, hogy ugyanakkor Sárospatakról egyetlen irat sem tűnt el a gyűjteményből.

Csak 1991-ben kerülhetett nyilvánosságra, hogy Oroszországban magyar műkincseket őriznek, melyek több köz- és magángyűjteményből származnak. Hosszú nyomozás eredményeként sikerült kideríteni, hogy az eltűnt pataki könyvek őrzési helye a Nyizsnij Novgorodi (korábbi nevén Gorkij) Állami Megyei Általános Tudományos Könyvtár.

Éveken át tartó egyeztető tárgyalásokra, szakértői látogatásokra és sok ember kitartó munkájára volt szükség ahhoz, hogy 2006. február 22-én az elhurcolt könyvek közül 134 kötet és 10 töredék (fizetség ellenében) megérkezhessen Magyarországra.

Az „Elveszett és megtaláltatott...” c. kötet Dienes Dénes, Monok István, Pavercsik Ilona, Tanászi Árpád és Kiss Endre József értékes és rendkívül érdekes tanulmányait tartalmazza a hazatért sárospataki ritkaságokról. Olvashatunk többek közt a Rákócziak Bibliáiról, Kazinczy Ferenc pataki könyveiről, Veréczi S. Ferenc 17. századi sárospataki prédikátor életéről. A kötetben megtalálható az Oroszországból visszatért művek pontos jegyzéke, valamint mellékletként két szép képes levelezőlapot is elhelyeztek.