EFOP-3.3.2-16-2016-00089

A projekt címe
„A könyvtárban megtalálod” – a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár a köznevelés eredményességéért

Azonosító száma
EFOP-3.3.2-16-2016-00089

Az elnyert támogatás
9.863.794,- Ft
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és a Magyar Állam 100%-os támogatási intenzitásával kerül finanszírozásra.

Futamidő
2018. 02. 01 - 2020. 01. 31.

Összefoglaló
A tervezett fejlesztés célja, hogy a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár összhangban az Európa 2020 Stratégiával és Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiájával a könyvtárnak, mint közgyűjteménynek és a kulturális értékek közvetítőjének szerepét felhasználva olyan ismeret- és tudásgyarapító, kompetenciafejlesztő foglalkoztatási formákat dolgozzon ki és valósítson meg, amelyek hozzájárulnak a köznevelés eredményességéhez.

A projektben a könyvtár 7 nevelési-oktatási intézmény tanulói és óvodásai részére nem formális és informális tanulási alkalmakat szervez. A könyvtári terület adottságait és lehetőségeit felhasználva kulturális neveléssel támogatja és egészíti ki a formális oktatást.

A könyvtár a projekt 24 hónapos futamideje alatt 7 féle foglalkozássorozatot, 2 féle kulturális órát, 3 féle témanapot, 2 féle tehetséggondozó kiscsoportos foglalkozást és 1 havi szakkört szervez, melyeken az együttműködő nevelési-oktatási intézményekből 320 fő tanuló és óvodás vesz részt. A programban résztvevő 320 fő közül 75 fő hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű.

A foglalkozási formák
„Tükröm-tükröm...” – biblioterápiás foglalkozássorozat
Félévente 5, összesen 20 alkalommal 32 tanuló részvételével.
Együttműködő nevelési-oktatási intézmény: Rákóczi Julianna Általános Iskola (Sajóhídvég).

„Ünnepsoroló” – foglalkozássorozat
Félévente 5, összesen 20 alkalommal 80 tanuló részvételével.
Együttműködő nevelési-oktatási intézmény: Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda (Miskolc).

„Keresd a könyvtárban” – kulturális óra
Félévente 5, összesen 20 alkalommal 20 tanuló részvételével.
Együttműködő nevelési-oktatási intézmény: Miskolci Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola.

„Gyere velem Meseországba” – kulturális óra
Félévente 5, összesen 20 alkalommal 60 óvodás részvételével.
Együttműködő nevelési-oktatási intézmény: Miskolci Eszterlánc Néphagyományőrző Óvoda Pitypang Tagóvodája.

„Petőfisek Petőfi nyomában” – témanap
1 félév alatt 3 alkalommal 20 fő tanuló részvételével.
Együttműködő nevelési-oktatási intézmény: Miskolci Petőfi Sándor Általános Iskola.

„Mesés állatok” – havi szakkör
1 félév alatt 5 alkalommal 20 fő tanuló részvételével.
Együttműködő nevelési-oktatási intézmény: Miskolci Petőfi Sándor Általános Iskola.

„Miskolci legendák” – témanap
1 félév alatt 3 alkalommal 20 fő tanuló részvételével.
Együttműködő nevelési-oktatási intézmény: Miskolci Petőfi Sándor Általános Iskola.

„Különös október” – témanap
1 félév alatt 3 alkalommal 20 fő tanuló részvételével.
Együttműködő nevelési-oktatási intézmény: Miskolci Petőfi Sándor Általános Iskola.

„Meséről, mesére” – foglalkozássorozat
Félévente 5, összesen 20 alkalommal 16 tanuló részvételével.
Együttműködő nevelési-oktatási intézmény: Miskolci Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola.

„Zöld program I. – Természeti környezetünk megismerése, védelme” – foglalkozássorozat
Félévente 6, összesen 12 alkalommal 30 tanuló részvételével.
Együttműködő nevelési-oktatási intézmény: Miskolci Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola.

„Zöld program II. – Egészséges környezettudatos életmód” – foglalkozássorozat
Félévente 5, összesen 10 alkalommal 30 tanuló részvételével.
Együttműködő nevelési-oktatási intézmény: Miskolci Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola.

„Ezerarcú művészet I. – A hagyományok nyomában” – tehetséggondozó kiscsoport
Félévente 10, összesen 20 alkalommal 16 tanuló részvételével.
Együttműködő nevelési-oktatási intézmény: Bársony János Általános Iskola.

„Ezerarcú művészet II. – Minden, ami új és mai” – tehetséggondozó kiscsoport
Félévente 10, összesen 20 alkalommal 16 tanuló részvételével.
Együttműködő nevelési-oktatási intézmény: Bársony János Általános Iskola.

„Játékos angol a könyvtárban I. – Könyvtárhasználat és idegen nyelvű anyagok feldolgozása a könyvtárban” – foglalkozássorozat
Félévente 5, összesen 10 alkalommal. 16 tanuló részvételével.
Együttműködő nevelési-oktatási intézmény: Bársony János Általános Iskola.

„Játékos angol a könyvtárban II. – Interaktív zenés angol foglalkozás” – foglalkozássorozat
Félévente 5, összesen 10 alkalommal 16 tanuló részvételével.
Együttműködő nevelési-oktatási intézmény: Bársony János Általános Iskola.

Sajtóközlemény a projekt indulásáról
Sajtóközlemény a projekt zárásáról