Kiadványok, publikációk

A könyvtár gyűjteményében több száz olyan könyv, időszaki kiadvány, sorozat, kisnyomtatvány és audiovizuális dokumentum található, amelyeket az 1952-es alapítástól kezdve kiadóként jelentetett meg az intézmény, illetve annak jogelődjei. A könyvtár saját előállításként a legfrissebb információhordozókon (CD, DVD), és teljes szövegű elérésekkel biztosítja a róla szóló vagy vele kapcsolatos digitális tartalmak hozzáférését is.

A II. Rákóczi Ferenc Könyvtár kiadványai

Munkatársak publikációi

Almási Lenke

Bardóczyné Konderák Valéria

Bede Katalin

Teljes szövegű elérés:

H. Szabó Béla : válogatott bibliográfia / [összeáll. Székelyné Forintos Judit, Bede Katalin]. - [9] p.

Benke Adrienn

Bereiné Vasas Andrea

Bokrosné Stramszky Piroska

Teljes szövegű elérés:

Herman Ottó : "Az utolsó magyar polihisztor" : bibliográfia / összeáll. Bokrosné Stramszky Piroska, Szabóné Lenkefi Ildikó. - 232 p.

Lengyel László : válogatott bibliográfia / összeáll. Bokrosné Stramszky Piroska, Szabóné Lenkefi Ildikó. - 44 p.

Projektnyitó – Koncert – Mikulás-ünnep

Korszerű eljárások - korszerű könyvtárak

„Az utolsó magyar polihisztor”

Csoma József

Fehér József

Erkel Ferenc : ajánló bibliográfia

 Filip Gabriella

Teljes szövegű elérés

Így volt... : foglalkozások, vetélkedők és könyvtári játékok : módszertani kiadvány gyermek- és iskolai könyvtárosoknak / összeáll. Filip Gabriella, Miklós Katalin, Toronyi Józsefné ; rajzok Molnár János. - 86 p. + mell. ([48] t.) - (Borsodi Kalászolás ; 7.)

 Fülöpné Ondok Zsuzsa

Gilányiné Lovász Tünde

Gulyás Lászlóné

Kocsis Lászlóné

Bereményi Géza : válogatott bibliográfia / összeáll. Kocsis Lászlóné. - 16 p.

Konrád György : válogatott bibliográfia / összeáll. Kocsis Lászlóné. - 22 p.

dr. Kovásznainé Veréb Ágnes

Miklós Katalin

Teljes szövegű elérés

Így volt... : foglalkozások, vetélkedők és könyvtári játékok : módszertani kiadvány gyermek- és iskolai könyvtárosoknak / összeáll. Filip Gabriella, Miklós Katalin, Toronyi Józsefné ; rajzok Molnár János. - 86 p. + mell. ([48] t.) - (Borsodi Kalászolás ; 7.)

Molnár István

Nagy József

Petrigán György

Dr. Prókai Margit

Teljes szövegű elérés

Tartalmi feltárás – könyvtári osztályozás : Osztályozási rendszerek és információkereső nyelvek

Interdiszciplináris gondolkodásmód és terminusok a könyvtár- és információtudományban (társszerző)

Klasszikus könyvtári szókincsünk

Terminológiai változások a könyvtári szaknyelvben

Száz év a miskolci Ferenczi B. Könyvkereskedésben

Újdonságunk egy régiség

Fogalmi választás és nyelvi vonzás a tárgyszavas információkereső nyelvi modellekben

Nyelvhasználat és osztályozáselmélet : A fogalom és jelentés viszonyáról

A tartalom formája és a változás logikája

 Rudolf Jánosné

Simon Mária

Teljes szövegű elérés

Popper Péter : ajánló bibliográfia / összeáll. Simon Mária, Szaniszló Ágnes. - 18 p.

 Szabóné Lenkefi Ildikó

Teljes szövegű elérés

Herman Ottó : "Az utolsó magyar polihisztor" : bibliográfia / összeáll. Bokrosné Stramszky Piroska, Szabóné Lenkefi Ildikó. - 232 p.

Lengyel László : válogatott bibliográfia / összeáll. Bokrosné Stramszky Piroska, Szabóné Lenkefi Ildikó. - 44 p.

Szakállasné Tóth Júlia

Szaniszló Ágnes

Teljes szövegű elérés

Popper Péter : ajánló bibliográfia / összeáll. Simon Mária, Szaniszló Ágnes. - 18 p.

 Szarvas Beatrix

Kornis Mihály : ajánló bibliográfia / összeáll. Jószay Zsoltné, Szarvas Beatrix. - 25 p.

 

 dr. Székelyné Forintos Judit

Teljes szövegű elérés

H. Szabó Béla : válogatott bibliográfia / [összeáll. Székelyné Forintos Judit, Bede Katalin]. - [9] p.

Kéziratok a Herman Ottó Múzeum Történeti Gyűjteményében

Marjalaki Kiss Lajoshoz írott tudománytörténeti jelentőségű levelek a Herman Ottó Múzeum Történeti Gyűjteményében

Szilágyi Sándorné

Toronyi Józsefné

Teljes szövegű elérés:

Békés Pál : ajánló bibliográfia / összeáll. Toronyi Józsefné. - 12 p.

Így volt... : foglalkozások, vetélkedők és könyvtári játékok : módszertani kiadvány gyermek- és iskolai könyvtárosoknak / összeáll. Filip Gabriella, Miklós Katalin, Toronyi Józsefné ; rajzok Molnár János. - 86 p. + mell. ([48] t.) - (Borsodi Kalászolás ; 7.)

Manós és törpés mesék, versek : válogatott bibliográfia / összeáll. Toronyi Józsefné. - 13 p.

Tőrös Gáborné

Urbán Péterné

Vajda Éva

Venyigéné Makrányi Margit

Teljes szövegű elérés:

Az 1956-os forradalom eseményei Borsod-Abaúj-Zemplén megyében - (Borsodi kalászolás ; 3.)

Csillagruhámba öltözöm! / Halászi Aladár. - 157 p. - (Borsodi kalászolás ; 5.)

Így volt... : foglalkozások, vetélkedők és könyvtári játékok : módszertani kiadvány gyermek- és iskolai könyvtárosoknak / összeáll. Filip Gabriella, Miklós Katalin, Toronyi Józsefné ; rajzok Molnár János. - 86 p. + mell. ([48] t.) - (Borsodi Kalászolás ; 7.)

„Nincs más haza, csak az anyanyelv”

Új szolgáltatás a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtárban – A Borsodi Digitális Könyvtár születése

Verbiás Tibor

Teljes szövegű elérés

http://epa.oszk.hu/00300/00365/00070/pdf/00070.pdf

Vinnai Gabriella