Kór-képek és orvosi esetek az irodalomban

Dr. Felszeghi Sára orvos, egyetemi docens Kór-képek – A betegség mint poétikai eszköz a magyar irodalomban címmel tart előadást december 14-én, csütörtökön délután fél 5-től a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár központi épületében (Miskolc, Görgey Artúr u. 11.).

Dr. Felszeghi Sára orvost, a Miskolci Egyetem oktatóját régóta foglalkoztatja az irodalom és az orvostudomány kapcsolata, az irodalmi művekben megjelenő kórképek hitelessége. PhD-dolgozatát is ebben a témakörben – A betegség mint poétikai eszköz a magyar irodalomban címmel – írta. Szabó Lőrinc kórtörténetét is részletesen tanulmányozta, ennek köszönhetően bekapcsolódott a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán alakult Szabó Lőrinc Kutatóközpont munkájába. Kór-képek – A betegség mint poétikai eszköz a modern magyar irodalomban című könyve 2005-ben a Nap-Kút Kiadónál jelent meg. Az „Álommá zsongul a tücsökzene” – Szabó Lőrinc betegségei című munkája 2005-ben a Szabó Lőrinc Füzetek 7. darabjaként látott napvilágot.
Dr. Felszeghi Sára az orvostudományi, egészségügyi szakcikkek mellett tanulmányt írt, különböző konferenciákon előadást tartott Németh László hipertónianaplójáról, az Irgalom című regény lélektani hitelességéről, a Jókai Mór műveiben megjelenő betegségekről, Fejes Endre Rozsdatemető című regényében megmutatkozó kóros kortünetekről, és orvosi szempontból elemezte Dsida Jenő verseit is.

"A betegségek azonban nemcsak a szereplőket, de az adott kort is jellemzik, amelyben kialakultak, mert egy társadalom egészségkultúrája (étkezési szokásai, életkörülményei, családi és munkahelyi viszonyai) mintegy előrevetíti az emberek várható egészségi állapotát, betegségeit. Mondhatjuk tehát, hogy egy társadalomban halmozottan előforduló betegségek, vagyis a kórképek a kor képét jelentik."