Megnyílik a titkok könyvtára

A tévéfilm szerint még az Excaliburt is a titkok könyvtárában őrzik. Bár ilyen misztikus unikum nincs a miskolci gyűjteményekben, sok különlegességet őriznek a város könyvtárai. A Kulturális Örökség Napjai keretében ezek jó részét meg is mutatják! 

A könyvtárakban a „kulisszák mögött” is könyvek vannak. Nem is akármilyenek! Kéziratos kódexek, ősnyomtatványok, nemcsak tudományos, de esztétikai szempontból is értékes ritkaságok. A Kulturális Örökség Napjai alkalmából, szeptember 16-án, szombaton a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár két épületében is kihúzzák a titkos fiókokat, kinyitják a páncélozott ajtókat a kulturális csemegék iránt érdeklődők előtt.

Vezetett séta szeptember 16-án, szombaton délelőtt 10, majd 12 és 14 órakor indul a központi épületben (Görgey u. 11.). A látogatás kiemelt helyszíne a Helyismereti Gyűjtemény és a Régi Könyvek Tára. A Helyismeretben valószínűleg a képeslapok lesznek a legnépszerűbbek, azonban ezek mellett is számos ritkaság található itt. A legkülönlegesebb csemege azonban a máskor nem látható Calepinus-féle nagyszótár! Ennek 1590-es bázeli kiadása volt az első, amely a latin szavak magyar megfelelőit is közölte, így ez tekinthető az első magyar szótárnak. A Kulturális Örökség Napjainak programjában egy 1605-ös, ugyancsak bázeli kiadású, 11 nyelvű – köztük természetesen magyar nyelvű –, több mint 20 centiméter vastag, bőrkötéses, fatáblás, restaurált könyvritkaságot láthatnak az érdeklődők. Pontosabban: ezt is…

Az örökségnapok egyik kiemelt témájához, a reformáció 500 évéhez kapcsolódik erősebben a séta folytatása, ami a Lévay József Muzeális Könyvtárba vezet. Itt megmutatják a máskor páncélszekrényben őrzött eredeti Vizsolyi Bibliát, vagy például Kecskeméti C. Jánosnak és Alvinczi Péternek az 1620-as évekből származó, Kassán, illetve Bártfán nyomtatott hitvitázó műveit. De láthatnak 1488-as ősnyomtatványt, 1504-es antikvát, Lévay József kéziratos Seneca fordítását és levelezését – és még számos más különlegességet a kiadványok világából.

Bővebben néhány ritkaságról:

Sarepta – első kiadás csak nálunk! (http://epa.oszk.hu/00300/00365/00070/pdf/KLL_EPA00365_2007-09_003-005.pdf)

Antikva 1504-ből (http://www.rfmlib.hu/hu/content/honap-konyvritkasaga-hugo-kardinalis-konyve)

Antikva Szent Ágoston, Rotterdami Erasmus és a bázeli Johann Froben keze nyomán (http://www.rfmlib.hu/hu/content/szent-agoston-ket-konyve-kotetben