Tompa Mihály 200 – bibliográfia

A Gömöri Múlt és Jelen című sorozat hatodik köteteként jelent meg a Tompa Mihály életét és munkásságát bemutató bibliográfia, melynek anyagát Imolay dr. Lenkey István gyűjtötte és rendezte. A kötet bevezetőjéből megtudhatjuk, hogy ő volt az, aki évekkel korábban először felhívta a figyelmet Tompa Mihály közelgő bicentenáriumára, így időben elkezdődhetett a felkészülés.

A kemény kötésben, sok-sok illusztrációval – „Ősszel születtem én: tavasz leend, mikor rám esteledik…”címmel – megjelent bibliográfia „nem szokványos olvasmány, hanem tudományos munka, amelynek létrejöttéhez olyan szakemberre volt szükség, mint Imolay dr. Lenkey István. A könyv végén olvashatunk az életútjáról, tanulmányairól, annak ismeretében látjuk át világosan, hogy a 75. életévét betöltő tudós méltán vállalkozhatott arra a feladatra, hogy a teljességre törekedve 1846-tól 2016 nyaráig számba vegye, 22 szempont szerint csoportosítsa a Tompa Mihálytól és Tompa Mihályról megjelent írásokat, majd az eredményt 3078 tételben közreadja” – írja a bevezetőben Zsuponyóné Ujváry Mária, a sorozat szerkesztője, a Tompa Mihály Gömöri Kulturális Egyesület elnöke.
A bevezető tanulmány szerzője Sándorné Gyurcsik Erika középiskolai tanár.
A kötet ajánlóját É. Kovács László, a Tompa Mihály Gömöri Kulturális Egyesület alapító elnöke írta, hiszen Tompa Gömör – Rimaszombat – szülötte, és életútjának három jelentős állomása – Beje, Kelemér és Hanva – is ehhez a tájhazához kötötte. „Nekünk, Gömörben élőknek Tompa perében tiltott a középen állás! – fogalmaz É. Kovács László. – Munkálnunk kell, hogy a lelkipásztor-költő Tompa küldetéstudattól áthatott szellemi hagytéka formáló erőként eljusson a ma emberéhez! Ezzel a célkitűzéssel alakult 1959-ben a Tompa Mihály Emlékbizottság (1999 óta Tompa Mihály Gömöri Kulturális Egyesület). Vállalt feladata továbbá a csonka Gömör közéletének szolgálata, társadalmi örökségének, gazdag néprajzi hagyományvilágának, természeti értékeinek védelme…” A bibliográfa szerzőjéről. Imolay dr. Lenkey Istvánról így ír É. Kovács László: „Ősi gömörőrök, hithű kálvinisták sarja. A tájhaza, Gömör szülötte ő is. A teológiai akadémia elvégzése után egyházi, világi és jó szívvel vállalt sokrétű közszolgálata Debrecenhez kötötte. Nyugtalan nyugdíjasként a kincses Baranyában él, de a szülőföld szerelmese maradt. Távolélőként is Gömör társadalmi életének hív munkálója, egyben krónikása is. Vallja, hogy a lelkipásztor-költő Tompa legendás világa az ő életútjának is meghatározó eleme lett…” Erről tanúskodik Imolay dr. Lenkey István több írása, tanulmánya, Tompa költészetével foglalkozó kötete, versválogatása és ez a bibliográfia is.
A szerző sorra vette Tompa Mihály műveit, ezek ismertetéseit, a napilapokban, folyóiratokban, kalendáriumokban, hazai és külföldi antológiákban megjelent verseit, a róla szóló lexikoncikkeket, irodalomtörténeti tanulmányokat, szakdolgozatokat, kisnyomtatványokat… Külön fejezetben találjuk Tompa egyházi énekeit, megzenésített verseinek kottáit, azokat az irodalmi és képzőművészet alkotásokat, amelyek valamiképpen kapcsolódnak Tompa Mihályhoz… A részletes mutatónak köszönhetően nagy segítséget jelent ez a kötet a kutatók számára, de bárki haszonnal forgathatja, akit érdekel a magyar múlt, a magyar irodalom és Tompa Mihály költő-lelkipásztor munkássága.