Encsi példa a Reformátusok Lapjában

Hozzá vágyik, benne él címmel mutatja be az encsi Szabó Sándornét, Erzsikét a Reformátusok Lapja november 27- számában, Emberi példa rovatban Karcsai Nagy Éva újságíró. A cikk bevezetőjében olvashatjuk: „Korát meghazudtolóan aktív nyolcvannyolc évesen is az encsi Szabó Sándorné matematika–fizika szakos tanárnő. Nyugdíjba vonulása után tizenöt éven át hittant tanított az első és második osztályosoknak. Presbiterként a gyerekek mellett a konfirmandus fiatalokba plántálta a hit magját. Negyedik éve egy idősek otthonában segít az istentiszteletek előkészítésében, kiállításokat szervez, felolvas a gondozottaknak. Nem fél a mindennapoktól, mert tudja, az úr vigyáz rá.” Folytatás Reformátusok Lapjában.
Ez a hetilap is megtalálható a miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban. A központi épületben keresse az I. emeleti folyóirat-olvasóban!