Lombok és töviskék – Forradalmi jellemképek

Szemere Bertalan jogász, politikus, országgyűlési képviselő, a Batthyány-kormány belügyminisztere, majd miniszterelnök és belügyminiszter a közéleti tevékenysége mellett íróként is jelentőset alkotott. Irodalmi hagyatékának egyik különleges darabja a Forradalmi jellemképek alcímmel megjelent Lombok és töviskék. Az 1854-ben Párizsban készült kőnyomatos kéziratmásolat a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár féltett kincse.

Szemere Bertalan irodalmi érdeklődése, költői tehetsége már diákkorában megmutatkozott. A Borsod megyei Vattán született ifjú 1820-tól a sárospataki református kollégiumban tanult, 1822-ben a miskolci evangélikus iskola diákja lett, majd a késmárki líceumban is megfordult. 1828-ban került vissza Sárospatakra. 1832-ben jogászként diplomázott. A hosszabb európai körutazás után 1837-ben tért haza. Élményeiről könyvet is írt. Az 1848-as választáson Miskolc országgyűlési képviselőjévé választották. Az alakuló Batthyány-kormányban belügyminiszter lett, majd 1849. május 2-ától miniszterelnök és belügyminiszter. A szabadságharc bukása után emigrációba kényszerült, ahonnan csak 1865-ben, súlyos betegen tért vissza Pestre. 1869-ben hunyt el, végső nyughelye – végakaratának megfelelően – Miskolcon, az avasi temetőben van.

Szemere Bertalan versesfüzete, a Lombok és töviskék – Forradalmi jellemképek alcímmel – az emigráció alatt, 1854-ben jelent meg Párizsban kéziratos kőnyomatként sokszorosítva. A költemények többsége a szabadságharc szereplőit mutatja be. De:„E füzetben van néhány distichon, melyekben Magyarország különböző nemzetiségeihez fordul s melyeknek nagy része ma is aktuális” – írta 1920-ban a Vasárnapi Újság
A Lombok és töviskék ma már igazi könyvritkaságnak számít, bár eredetileg sem készülhetett belőle túl sok. Jelenleg két példányt tartanak nyilván az ország könyvtáraiban. Az egyik az Országos Széchényi Könyvtárban van, a másik pedig a miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban. Az itt őrzött kötetnek korábban több tulajdonosa is volt. Ezt tanúsítják a címlap kéziratos bejegyzései: „Komáromi István főgondnok ur ajándékából, 1895 junius 1. Révész Kálmán”; „ A Borsod-Miskolci Muzeumnak ajándékozom. Miskolcz, 1927. október 7. Dr. Révész Kálmán püspök”. Sajnos, valamelyik korábbi tulajdonosnál figyelmetlenül kötötték újra a kiadványt, és néhány lapból olyan sokat levágtak, hogy a sorok vége hiányos. Ennek ellenére igazi szellemi kaland lenne kézbe venni ezt a restaurált, félbőrkötéses kis könyvet, de erre senkit nem biztatnánk. Állományvédelmi okokból elzárva őrzi a könyvtár ezt a példányt, mégis bárki böngészheti a Lombok és töviskék verseit. A restaurálás előtt megtörtént ugyanis a kiadvány digitalizálása, így a könyvtár honlapján keresztül, a Borsodi Digitális Könyvtárból és az online katalógusból is elérhető.