PRO EDUCATIONE DÍJ

A Miskolci Tankerületi Központ 2024-ben a PRO EDUCATIONE DÍJAT következetes és sokrétű együttműködésének elismeréseként

II. RÁKÓCZI FERENC KÖNYVTÁRNAK ítéli.

 

Tisztelettel szólítom Varga Gábor urat,

a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár igazgatóját

a díj átvételére

 

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár hosszú évek óta kiváló kapcsolatot ápol a legtöbb tankerületi intézménnyel, de a Miskolci Egressy Béni - Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolával különleges együttgondolkodás jellemzi tevékenységét.

A megyei könyvtárban működő zeneműtár rendszeresen felméri a zenetanárok kottaigényeit és célirányosan gazdagítja kottaállományát. Egyedülálló lehetőséget biztosít azáltal, hogy a magas színvonalú zeneoktatáshoz szükséges különleges, sok esetben csak külföldről beszerezhető kottákat rendszeresen megvásárolja és kölcsönözhetővé teszi, ezzel nagymértékben hozzájárul a zeneiskola növendékeinek országos és nemzetközi versenyeken elért kiváló eredményeihez.

A zeneműtár fejlesztése mellett a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár és tagkönyvtára, a Szabó Lőrinc Idegennyelvi Könyvtár évente több könyvtári rendezvényen kínál fellépési alkalmat a zeneiskola növendékei és tanárai számára, amely fellépések hozzájárulnak a gyerekek színpadi jelenlétének erősítéséhez, és nagyszerű lehetőséget kínálnak a pódiumbiztonságra nevelésre, illetve a zenetanulás és művészi alkotás örömének népszerűsítésére.

Mindezeket figyelembe véve a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár évről-évre, kiemelkedően támogatja a Miskolci Egressy Béni-Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola tevékenységéthozzájárul az alapfokú művészetoktatás népszerűsítéséhez, az ifjú zenészek művészi kiteljesedéséhez.

Az oktatás támogatásában felvállalt szerepéért és

kimagasló pártfogó tevékenységéért

a II. RÁKÓCZI FERENC KÖNYVTÁR

PRO EDUCATIONE DÍJ elismerésben részesül.