Évfordulók Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 2021

1471. január 26-án kelt Mátyás király diósgyőri parancslevele, amelyben meghagyta a várnagynak, hogy Miskolc lakosait a bortizedre vonatkozó szabadságjogaikba semmi módon ne háborgassák.

1596. október 22-26-án vívták a mezőkeresztesi csatát. Ez a csata volt a tizenöt éves háború legnagyobb összecsapása. A Miksa főherceg vezetése alatt álló császári, magyarországi, birodalmi, cseh, szász, spanyol és a Báthory Zsigmond vezette erdélyi hadak csaptak össze III. Mehmed szultán vezette oszmán hadsereggel. A kezdeti keresztény sikerek után végül az oszmán seregek arattak győzelmet.

Róla szól

1746. június 5-étől használnak a miskolci tűzoltók „vízipuskát”, azaz tűzoltófecskendőt. Addig vizes ruhában – ú. n. kapitányvízben megfürödve – mentették az égő épületekből az értékeket, a tüzet pedig vizesvödörből locsolták

1846. január 16-án Szemere Bertalan teljhatalmú kormánybiztos rendeletet adott ki a rögtinítélő bíróságok és haditörvévnyszékek felállításáról a felső–magyarországi vármegyékben.

1846. augusztus 23-án a miskolci református egyházi tanács megalkotta a leánynevelő intézet szervezeti szabályzatát. Karacs Teréz, az intézet első tanítónője is az ő meghívásukra érkezett a városba. A leánynevelde 1846 szeptemberében nyílt meg, később Tóth Pál nevét vette fel.

1871. január 16-án avatták fel a városháza új (ma is álló) épületét, „amelyet az 1762–ben épült régi városháza helyén emeltek, abból a pénzből, amit a város az általa kibérelt fogyasztási adó és vásárjog albérletéből nyert.”

Róla szól

1871. május 1-jén hozták Miskolcra Szemere Bertalan holttestét. Szemere naplójába e szavakkal jegyezte le végakaratát: „Bárhol éljek, nyugodni a haza földjében szeretnék. Ott van a diósgyőri völgyben egy domb, ott vágytam pihenni az éle után.” Még aznap örök nyugalomra helyezték az avasi templom előtti dombon. Síremlékét 1893-ban állították fel. Szobra a nevét viselő Szemere–kertben áll.

1896. február 19-én avatták fel a sajószentpéteri üveggyárat. Az avatóbeszédet báró Vay Béla mondta.

1896. április 16-án ünnepélyesen hivatalba iktatták báró Vay Elemért, Borsod vármegye főispánját.

1921. április 2-án a városi tanács határoztaban módosította Böczögő József szerződését a Korona étterem és szálloda bérlésére. A szerződésben Böczögő József vállalta a szálloda belső tatarozását és 100 000 korona éves bérleti díj fizetését.

1921. május 20-án Miskolc város díszpolárává avatták a 75. születésnapját ünneplő gróf Apponyi Albertet.

1946. március 17-én a miskolci törvényhatóság kérvényezte a város egyetemvárossá fejlesztését, miután több oktatási intézményt helyeztek át ide, ú. m. a kassai kereskedelmi főiskolát, az újvidéki kereskedelmi akadémiát, a pécsi Péch Antal bányászati középiskolát és a szabadkai állami tanítőképzőt.

1946. október 5–én megnyílt a Miskolci Nemzeti Színház. Az intézmény igazgatója Földessy Géza volt. A társulat tagjai többek között: Lendvay Ferenc rendező, Vincze Ottó karnagy, Hódossy Judit, Kondrát Ilona, Komlós Juci, Bánhidy József, Bessenyei Ferenc, Horváth Jenő, Borvető János, Szabados Ambrus és Viktor Gedeon színész.

 

JANUÁR

Tárkányi Béla József (1844–ig Viperina József) apátkanonok, költő, műfordító, az MTA tiszteletbeli tagja (Miskolc, 1821. január 2. – Eger, 1886. február 16.

Művei

Róla szól

Szilas (eredetileg Lichner) A. Pál bányamérnök, egyetemi tanár, dékán (Hegybánya, 1921. január 8. – Budapest, 1991. június 6.)

Művei

Róla szól

bárciházi Bárczy Pál ügyvéd (Békásmegyer, 1911. június 29. – Miskolc, 1996. január 9.)

Jenbach Béla szövegkönyvíró, színműíró (Miskolc, 1871. január 11. – Bécs, 1943. január 21.)

Róla szól

Ruttkay (Ruttkai, eredetileg Russ) Ottó színművész, színigazgató (Budapest, 1921. január 12. – Budapest, 1988. szeptember 17.)

Dusicza Ferenc református lelkész, újságíró, lapszerkesztő (Sárospatak, 1914. április 16. – Budapest, 1971. január 13.)

Művei

Bozóky (Bozóki) István színész, színigazgató, színházi rendező (Budapest, 1921. január 20. – Budapest, 2001. május 27.)

Borshy Kerekes György történész, újságíró (Diósgyőr, 1892. március 9. – Los Angeles, 1971. január. 24.)

Művei

Rákóczi György, felsővadászi erdélyi fejedelem (Sárospatak, 1621. január 30. – Várad, 1660. június 7.)

Művei

Róla szól  

 

FEBRUÁR

hahódi Rétay Kálmán rk. pap, lapkiadó, szerkesztő (Pest, 1865. október 10. – Miskolc, 1946. február 2.)

Művei

Róla szól

Kovaliczky Elek görögkatolikus esperes (? 1870 k. – Miskolc, 1946. február 3.)

Művei

Hajdú (vagy Hajdu) Gábor író, újságíró (Komádi, 1935. szeptember 5. – Miskolc, 1996. február 8.)

Művei

Holló (eredetileg Schwartz) Zsigmond festőművész (Miskolc, 1858. március 28. – Pécs, 1896. február 11.)

Istvánffy Gyula polgári iskolai tanár, néprajzkutató, költő (Miskolc, 1863. november 20. – Miskolc, 1921. február 12.)

Művei

Róla szól

Scholtz Albin Viktor agrármérnök, borász (Krasznokvajda, 1898. szeptember 28. – Budapest, 1971.február 14.)

Művei  

Róla szól  

Mauritz Béla ásványkutató, egyetemi tanár (Kassa, 1881. május 3. – Budapest, 1971. február 15.)

Művei

Trócsányi Zoltán nyelvész, irodalom– és könyvtörténész, műfordító, könyvtáros (Sárospatak, 1886. december 25. – Budapest, 1971. február 17.)

Művei

Csengery József főiskolai oktató, történész (Vily, 1796. február 19. – Sárospatak, 1850. augusztus 10.)

Művei

Mialkovszky Mária (Sógor Györgyné) történész (Miskolc, 1925. december 20. – 1996. február 19.)

Művei

 

MÁRCIUS

Árvay János közgazdász (Rátka, 1924. december 10. – Genf, 1996. március 1.)

Művei  

Kaján (Kalász vagy Kaján Kalász, eredetileg Klein) Tibor grafikus, karikaturista (Miskolc, 1921. március 3. – Budapest, 2016. május 16.)

Művei

Róla szól

Miskolci Csulyak Gáspár egyházi író, református esperes, (Olaszliszka, 1627. április 5. – Székelyudvarhely, 1696. március 5.)

Művei

Horváth Zoltán kohómérnök, egyetemi tanár (Miskolc, 1921. március 6. – Miskolc, 2004. október 26.)

Művei

Román János református lelkész, történész, levéltár–igazgató (Gesztely, 1921. március 7. – Miskolc, 1986. szeptember 8.)

Művei

nemes kókai Kun (Kókai–Kun) Pál főgimnáziumi tanár (Felsőnyárád, 1827. szeptember 4. vagy 24. – Miskolc, 1896. március 15.)

Művei

Némethy Pál evangélikus lelkész, gimnáziumi tanár (Miskolc, 1807 k. – Miskolc, 1846. március 19.)

Művei

Valkó Márton esztergályos, politikus, gyárigazgató, nagykövet (Debrecen, 1911. november 17. – Budapest, 1996. március 23.)

Róla szól

Fehér Tibor színész, táncoskomikus (Nagyvárad, 1921. március 24. – Miskolc, 1984. augusztus 30.)

Művei

Róla szól

Latkóczy Lajos festőművész (Rozsnyó, 1821. március 29. – Miskolc, 1875. március ?)

Róla szól

Trócsányi György könyvtárigazgató, műfordító (Sárospatak, 1896. március 29. – Budapest, 1973. július 5.)

Gerhardt Pál szinkronrendező (Miskolc, 1921. március 31. – Budapest, 1998.)

 

ÁPRILIS

Urbán György (Urban George R., Urban George Robert) irodalomtörténész, politológus, közíró, újságíró (Miskolc, 1921. április 12. – London, 1997, október 3.)

Láncz–Hornyák Viktor újságíró (Miskolc, 1861 – Budapest, 1896. április 19.)

Doleschall Gábor orvos, botanikus (Losonc, 1813. febr. 13. – Miskolc, 1891. ápr. 24.)

Művei

Róla szól  

Olchváry Ernő gordonkaművész, zeneszerző (Sátoraljaújhely, 1881. – Sátoraljaújhely, 1921. április 25.)

Róla szól  

Pertis Jenő cigányprímás (Miskolc, 1903. szeptember 2. – Budapest, 1971. április 29.)

 

MÁJUS

Kühne László polgári iskolai tanár, író (Miskolc, 1906. március 29. – Miskolc, 1996. május 1.)

Művei

Róla szól

Szabó Román minorita tartományfőnök, rendfőnök (Oroszhegy, 1784. január 29. – Miskolc, 1871. május 3.)

Művei

Horkai Antal tanító, dalszerző (Kak, 1821. május 5. – Budapest, 1874. augusztus 5.)

Művei  

Róla szól  

Dobrossy István történész, néprajzkutató, levéltár–igazgató, (Miskolc, 1946. május 20. – Miskolc, 2015. május 26.)

Művei

Róla szól

Terplán Zénó gépészmérnök, egyetemi tanár, dékán, az MTA rendes tagja (Hegyeshalom, 1921. május 25. – Miskolc, 2002. január 16.)

Művei

Róla szól

Deutsch Jenő újságíró (Szendrő, 1875 – Nagyszőlős, 1921. május 20.)

Görgey László történész (Sátoraljaújhely, 1921. május 6. – Columbia, 1983. szeptember 9.)

 

JÚNIUS

Czeglédi P. István református lelkész, egyházi író, költő (Perény, 1619/1620. november 19. – Nagyszombat, 1671. június 5.)

Művei  

Róla szól

Dassievicz Gyula minorita szerzetes (Tiszadob, 1859. június 22. – Miskolc, 1921. június 5.)

Művei

Balogh Sámuel, fertősalmási (Almási Balogh Sámuel) református lelkész, műfordító (Nagybarca, 1796. június 6. – Serke, 1867. október 15.)

Táplányi Endre gyógyszerészdoktor, gyógyszertörténész, pirotechnikus (Szeghalom, 1921. június 6. – Miskolc, 1991. október 24.)

Róla szól

Bényei Ferenc kertészmérnök, szőlész (Legyesbénye, 1946. június 13. – Budapest, 2007. augusztus 22.)

Művei  

Róla szól

Mitrovics Gyula filozófus, egyetemi tanár (Sárospatak, 1871. június 29. – Stuttgart, 1965. március 17.)

Művei

Róla szól

 

JÚLIUS

Irányi István festőművész, grafikus, rajztanár (Miskolc, 1889. június 16. – Budapest, 1971. július 5.)

Béres Ferenc énekművész, népdalénekes (Gagybátor, 1922. december 3. – Budapest, 1996. július 6.)

Róla szól

Hodinka Antal könyvtáros, történész (Ladomér, 1864. január 13. – Budapest, 1946. július 15.)

Művei

Róla szól

kókai Kun (Kókai–Kun) Béla jogász, újságíró, akadémiai tanár (Miskolc, 1845 – Budapest, 1896. július 18.)

Művei

Reményi János karnagy, főiskolai tanár (Almamellék, 1931. május 8. – Budapest, 1996. július 20.)

Róla szól

 

AUGUSZTUS

Riedl Frigyes irodalomtörténész (Ladomér, 1856. szeptember 12. – Budapest, 1921. augusztus 7.)

Művei

Róla szól  

Mathisz József iskolaigazgató (Sátoraljaújhely, 1889. december 20. – Sátoraljaújhely, 1971. augusztus 13.)

Művei

Bárczay Oszkár heraldikus (Nagykér, 1846. augusztus 16. – Budapest, 1898. április 12.)

Művei

Varga Gáborné hegedűművész, zenei szakíró, zenepedagógus, országgyűlési képviselő (Diósgyőr, 1921. augusztus 16. – Miskolc, 1980. április 9.)

Művei

Sikorszky Gyula újságíró (Miskolc, 1896. augusztus 19. – ?)

Művei

Tóth Béla irodalomtörténész, kritikus, műfordító (Cigánd, 1908. június 15. – Debrecen, 1996. augusztus 19.)

Művei  

 

SZEPTEMBER

Kudelász Károly szobrász, festőművész (Sátoraljaújhely, 1896. szeptember 10. – Nagyvárad, 1973. szeptember 4.)

Stuhlmann Patrik Vencel premontrei szerzetes (Hernádszőlled, 1871. szeptember 14. – Tolcsva, 1951. június 7.)

Művei  

Mészáros Kálmán orvos, vadász, utazó, afrikanista, nyelvész (Gyula, 1894. május 8. – Miskolc, 1971. szeptember 25.)

Művei

Róla szól

Ördögh László közép–iskolai vezetőtanár, szakfelügyelő (Megyaszó, 1914. szeptember 29. – Debrecen, 1996. szeptember 26.)

Zsujtai Sz. András református lelkész (Zsujta, 1696. szeptember 29. – Zsujta, 1775. június)

Róla szól  

Fejes József erdőmérnök (Miskolc, 1925. február 10. – 1996. szeptember 30.)

 

OKTÓBER

Bonta János építészmérnök, építészettörténész, egyetemi tanár (Miskolc, 1921. október 5. – ? 2018. szeptember ? )

Művei

Sziklay Andor diplomata, újságíró, műfordító (Gönc, 1912. június 27. – Washington D. C., 1996. október 10.)

Művei  

Berecz Károly (álnév: Sánta Ördög) ügyvéd, költő,  újságíró, lapszerkesztő (Rimaszombat, 1821. október 12. – Miskolc, 1901. december 22.)

Művei

Aszalay János tanító, író, műfordító (Aszaló, 1769. január 25. – Graz, 1796. október 12.)

újhelyi Dayka Gábor pap, költő, gimnáziumi tanár (Miskolc, 1769. március 21. – Ungvár, 1796. október 20.)

Művei

Róla szól

Mészáros Lajos festőművész (Sály, 1925. október 23. – Szolnok, 1971. október 23.)

Lenkeffy Ica színésznő (Miskolc, 1896. október 25. – Budapest, 1955. január 25.)

Művei

Cser István gépészmérnök, egyetemi oktató (Szeged, 1946. október 28. – Miskolc, 2009. január 19.)

 

NOVEMBER

Kőrakó Béla újságíró, kritikus (Szendrő, 1898. április 22. – Miskolc, 1946. november 3.)

Művei

Orbán József református akadémiai tanár,(Nagybarca, 1818. november 21. – Debrecen, 1896. november 4.)

Művei

Upor Péter színész (Újpest, 1934. július 20. – Miskolc, 1971. november 5.)

Róla szól

Gergely Mihály író, újságíró, eszperantista, (Varbó, 1921. november 9. – Budapest, 2007. július 28.)

Somló István színész (Kaposvár, 1946. november 19. – Miskolc, 2012. október 13.)

Művei

Róla szól

Lichvártsik Mihály görögkatolikus lelkész; tanár (Rudabányácska, 1821. november 20. – Ungvár, 1903. augusztus 17.)

Turóczy Zoltán evangélikus püspök (Arnót, 1893. október 23. – Győr, 1971. november 22.)

Kaczér Ferenc (Katzer Szeráf) zeneszerző, karmester, tánctanár, táncmester (Pest, 1910 k. – Miskolc, 1871. november 24.)

nemes Bizony Ákos ügyvéd, országgyűlési képviselő (Kecskemét, 1846. november 25. – Miskolc, 1922. július 27.)

Művei

Róla szól

Hámos Gyula ügyvéd, közíró (Berente, 1846. november 27. – Rozsnyó, 1900. augusztus 18?)

Művei  

Joó Rudolf politikus, politológus, nagykövet, egyetemi tanár, honvédelmi államtitkár, államtitkár (Miskolc, 1946. november 28. – Párizs, 2002. január 4.)

 

DECEMBER

Szilvássy Pál festőművész (Miskolc, 1920. janurár 25. – Tihany, 1996. december 7.)

Róla szól

Götz János szobrász (Hercegkút, 1941. július 5. – Róma, 1971. december 13.)

Róla szól

Bodnár Gábor cserkészvezető, vállalkozó, újságíró, lapszerkesztő (Miskolc, 1920. szeptember 9. – Garfield, 1996. december 22.)

Művei

Róla szól

Magyar András könyvtárigazgató (Szárazkék, 1930. január 29. – Miskolc, 1996. december 24.)

Művei

Kiss József költő, újságíró (Mezőcsát, 1843. november 30. – Budapest, 1921. december 31.)

Művei .

Róla szól

Radácsi György református teológus, irodalomtörténész (Szepsi, 1846. december 31. – Sárospatak, 1928. január 11.)

Művei

 

Pontos dátum nélkül

 

Benőfy Soma (Benőfy Sámuel, 1846–ig Brujmann Sámuel, Hirtelen Barna) pap, költő, író, esperes (Miskolc, 1821 – Arló, 1887. október 7.)

Czenthe József ügyvéd, jogi szakíró (? 1846 k. – Miskolc, 1873. június 15.)

Fischer Sámuel költő (Zádorfalva, 1846 k. – Miskolc, 1917. július ?)

kókai Kun Lajos ügyvéd, bankigazgató (? 1821 ? – Miskolc, 1882. április 26.)

Kováts György programszervező, művelődésszervező (Csap, 1921 ? – Miskolc, 2002.) Művei

Róla szól

Kun József szobrász, éremművész (Miskolc, 1879 – Miskolc, 1946.)

Molnár Iván jószágigazgató, gazdasági tanácsos (Miskolc, 1871 – ?)

Molnár Rózsa ipraművész (Miskolc, 1903 – Nyíregyháza, 1996.)

Musitzky Lucián katonatiszt ( ? – Ausztria, 1896 ?)

Róla szól

Neumann Nándor kereskedő, városi képviselő (1827 k. – Miskolc, 1896. július ?)

Nyiri Erzsébet énekművész, nótaénekes (Rudabánya, 1917. október 13. – 1996.)

Nyitray Dániel festőművész, szobrász (Miskolc, 1890 – Miskolc, 1971.)

Róla szól

Radványi Katalin (Koltai Józsefné) újságíró, rovatvezető ( ? – Miskolc, 1971. augusztus.)

Soltész Nagy Albert ügyvéd, bankigazgató, egyházi gondnok (Miskolc, 1846 – Miskolc, 1902. december ?)

Róla szól

Szeremley Gyula festőművész (Miskolc, 1871 k. – ?)

vitéz Oelschläger (1939–től Oelschläger–Őry) Lajos építészmérnök (Kassa, 1896 – Miskolc, 1984.)

Róla szól

Weidlich Pál kereskedő, törvényhatósági bizottsági tag (Mogyoró–Kál, 1862 – Miskolc, 1946.)