Ex librisek – remekművek kicsiben

A magyar kultúra napja alkalmából Jegyes könyvek, jeles olvasók címmel Imolay dr. Lenkey István – a putnoki Holló László Galériának adományozott – ex libriseiből nyílt kiállítás a könyvtár központi épületében, az I. emeleti olvasótérben. A tárlatot Vasné dr. Tóth Kornélia, az Országos Széchényi Könyvtár tudományos munkatársa január 19-én mutatta be az érdeklődőknek. Felhívta a figyelmet arra: egy-egy ilyen kisgrafika nemcsak mint képzőművészeti alkotás értékelhető, de irodalomtörténeti, kultúrtörténeti szempontból is értékes lehet, és sokat elmond arról, aki gyűjti az ex libriseket.

„Művelődéstörténészként különösen nagy élmény számomra, hogy egy komplex, kultúrtörténetileg több szempontból is elemzésre érdemes műfaj, az ex libris állhat figyelmünk középpontjában, melynek több éve kutatója vagyok az Országos Széchényi Könyvtárban” – kezdte megnyitóbeszédét Vasné dr. Tóth Kornélia. Beszélt arról is, hogy milyen megtiszteltetés számára, hogy „a magyar grafika fővárosában”, Miskolcon szólhat a kisgrafika, az ex libris jelentőségéről. A kiállított ex librisek közül kiemelte a Szerencsen élt Fery Antal munkáit, majd részletesen elemezte a műveket.
„Az ex libris kollekció, melynek magyar anyagából válogatást láthatunk, a miskolci születésű Lenkey István könyvtárostól, teológustól származik. Putnoknak ajándékozott több ezer ex libriséből került kiállításra ez a közel 50 tablónyi anyag. A gyűjtő az évtizedek során kb. 60 ezressé növesztett kisgrafikai gyűjteménye a mai magyar műgyűjtemények egy nívós példája.
Az ex libris, könyvjegy a korábbi századokban szorosan kötődött a könyvhöz, a bibliofília velejárója volt, a könyv és tulajdonosa közti összekötő kapocsként funkcionált. Készíttetése kezdetben a gazdagabb rétegek kiváltsága volt – napjainkban azonban, elszakadva a könyvtől, önálló gyűjtés tárgya lett. Gyűjtőjét továbbra is jellemezve nem a könyvtípusra utal immár, hanem a készíttető kedvelt időtöltéseire, hobbijára, szeretett költőjére-írójára, zeneművére, történelmi alakjára, városára, épületére stb. Az ex librisek közt vannak irodalmi, történelmi, zenei, néprajzi, topografikus, vallási, mitológiai témájú, címereket, az állat- és növényvilágot bemutató lapok egyaránt. Sőt, gyakran reflektálnak magára a képzőművészetre, valamely fontos festmény, szobor megjelenítésével. Az ex libris mindamellett kétarcú műfaj, a megrendelő mellett a grafikus gondolatvilágáról, személyiségéről is tanúskodik. E kettősség, e Janus arcúság teszi még izgalmasabbá, és kultúrtörténetileg több szálon elemezhetővé. Egy kisgrafikagyűjtő kollekciójában az ex librisek mellett fontos helyet töltenek be a különböző alkalmakra (például kiállításokra, kongresszusokra), évfordulókra, ünnepekre készíttetett alkalmi grafikák is, utóbbiakból legtöbb talán a karácsonyi, újévi időszakban készül. Erre is láthatunk példákat a tárlaton.”
A gyűjtő, Lenkey István számára készült könyvjegyek kapcsán Vasné dr. Tóth Kornélia elmondta: „Lenkey István kedvelt témája az irodalom – ezen belül kiemelten a gömöri vonatkozású költők, írók bemutatása. A nevére szóló ex libriseken fellelhetjük például Tompa Mihály, Péczeli József és Tóth Ede alakját. Lenkey ifjúkorában Tompa Mihály (1817–1868) versein nevelkedett, rá emlékezve több grafikussal is készíttetett ex librist: Vén Zoltán, László Anna, Ürmös Péter, Kőhegyi Gyula, Bakacsi Lajos, Baranyai Ferenc, Repity Aranka művészekkel stb. Ezek részben portréábrázolások, részben Tompa verseit idézik.”
Vasné dr. Tóth Kornélia szólt még az idei esztendő jubileumaihoz, az Arany János születésének 200., a reformáció kezdetésnek 500. évfordulójához kapcsolódó kisgrafikákról is, kiemelve Lenkey István vallási témájú ex libriseit is. A kiállítás kapcsán a szakértő úgy fogalmazott: „Lenkey ex libris gyűjteménye reprezentálja a 20–21. századi grafikusok és gyűjtők széles körét, motívumkincsében a magyar kultúra, a múlt és a jelen tárgyi és szellemi értékeit, jeles alakjait, eseményeit és helyszíneit – ezáltal a nemzeti emlékezet, a kulturális örökség fontos részét képezi.”
Jegyes könyvek, jeles olvasók című,– Imolay dr. Lenkey István – a putnoki Holló László Galériának adományozott – ex libriseiből, és a könyvtár állományában található „jeles” könyvekből rendezett kiállítás február 10-ig látható könyvtár nyitvatartási idejében.