Finta Éva a Magyar Naplóban

Finta Éva, a beregszászi születésű, Sárospatakon élő József Attila-díjas költő, tanár Napfordulók, szakralitások című publicisztikájával kezdődik a Magyar Napló 2021. decemberi száma.
„A mítoszteremtés az emberiség belső szükséglete. A matériának elkötelezettek sem vonják kétségbe, érzik, egy sugallat által mintha tudnák is, hogy anyagi létezésünk mögött láthatatlanul és nem tapinthatóan ott várakozik, kering, átölel, beburkol minden létezőt az élet misztériumával oltottan valami titokzatos energia, erő, magyarázat, ok-okozati összefüggés, és ez nem az anyag élő lüktetése mindösszesen” – fogalmaz Finta Éva. Érdemes elolvasni a teljes írást.
A Magyar Napló, a Magyar Írószövetség lapja is jár a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtárba. A központi épületben keresse az I. emeleti folyóirat-olvasóban!