Hét kérdés a nagyhéten

Számtalan szépirodalmi alkotás – film, zenemű, festmény – témája a húsvét előtti nagyhét története: Krisztus szenvedése, halála és feltámadása. A vírusveszély miatt most még zárva vannak a könyvtárak, így egyelőre a honlapunkról elérhető katalógus és az elektronikus könyvtárak segítségével hívjuk fel a figyelmet a nagyhéttel kapcsolatos alkotásokra és ezzel együtt könyvtárunk kincseire is. Azok közül, akik helyesen válaszolnak kérdéseinkre, a három legszerencsésebb könyvcsomagot nyerhet. Beküldési határidő: pünkösdhétfő, május 24.; e-mail-cím: jatek@rfmlib.hu.

1. Dsida Jenő Nagycsütörtök című kötetének két kiadása is megtalálható a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban. Keresse meg a könyvtár honlapján elérhető katalógus segítségével a két kötetet. Megfejtésként írja meg a korábban megjelent kötet leltári számát!

2. A katolikus templomokban a nagycsütörtöki szertartáson elhallgatnak a harangok, és a feltámadásig nem is szólalnak meg. A harangok Rómába mennek – tartja a szólás. Ezzel a címmel 1959-ben készült egy magyar film is. Ha ezt beírja a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár katalógusába, egy plakátot talál két miskolci mozi műsorával. Nézze meg, melyik moziban játszották a digitalizált plakát szerint A harangok Rómába mentek című filmet!

3. A bibliai szenvedéstörténetet több filmben feldolgozták már. Erről szól Mel Gibson alkotása, A passió is. A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban megtalálható ez a film. Keresse meg a könyvtár katalógusában, és megfejtésként írja meg a központi épületben található DVD leltári számát!

4. Ecce homo – Íme az ember! János evangéliuma szerint ezekkel a szavakkal mutatott Pilátus a tövissel koronázott Krisztusra. Ezt a jelenetet megfestette Munkács Mihály is, és Harsányi Zsolt ezt a címet adta a Munkácsy életéről szóló regényének. Keresse meg a Magyar Elektronikus Könyvtárban (mek.oszk.hu) ezt a kötetet, és nézze meg, mikor jelent meg nyomtatásban a digitalizált könyv!

5. A Megváltó utolsó hét szava a keresztfán című passiózenét eredetileg a cádizi székesegyház számára írta Haydn, később átdolgozta zongorára és vonósnégyesre, majd elkészült a zenemű oratorikus változata is. A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Zenemű- és médiatárából kölcsönözhető – lesz a járvány után – ennek a zeneműnek a felvétele. Keresse meg a katalógusban, és írja meg a Haydn-mű melyik változata hallható ezen a CD-n!

6. Szentkuthy Miklós Doktor Haydn című regényében ír A Megváltó utolsó hét szava című zenemű születéséről. Ez a könyv is megtalálható a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban, de most, sajnos, nem kölcsönözhető, viszont a Digitális Irodalmi Akadémiának köszönhetően online is elérhető. Elég annyit írni a keresőbe: pim dia.  A Szentkuthy-regényben kinek meséli el Haydn a „Hét Szó” születésének történetét?

7. Könyvtárunk honlapján, az E-könyvtárban, A könyvtár digitalizált kiadványai  című összeállításban található egy 1736-ban megjelent kötet. A címe: Az isten' anyaszentegyházabéli közönséges isteni-tiszteletére rendeltetett énekes könyv. Keresse meg ezt a digitalizált kiadványt! Nézze meg, hányadik oldalon kezdődnek a nagyheti napokra ajánlott énekek!