A hónap könyve: A sport enciklopédiája

Az 1928-as év könyves szenzációja volt Magyarországon – és talán egész Európában – az Enciklopédia R.T. kiadásában megjelent kétkötetes mű, A sport enciklopédiája – A testnevelés és testgyakorlás kézikönyve, Pálfy György szerkesztésében, Dr. Dréhr Imre magyar királyi népjóléti minisztériumi államtitkár, MLSZ-elnök előszavával.

A szerkesztő és a, szerzők nem kisebb feladatra vállalkoztak, minthogy összeszedjék, bemutassák az 1920-as évekig elterjedt sportokat. Azok eredményeinek, szabályainak, edzésmódszereinek összegyűjtésével a teljességre törekedtek. Bár minden sporttörténettel foglalkozó könyv – ez alól ez a kiadvány sem kivétel – valahol az ősembereknél kezdi a sport történetét, a görögökön, majd aztékokon, majákon keresztül folytatja az emberiség eme nagyszerű foglalatosságának bemutatását, de a mai értelemben vett sport – mint játék – igazából csak az 1800-as évek közepétől terjedt el. Ennek talán legfontosabb oka az európai, főleg nyugat-európai társadalmak mind szélesebb rétegeinek életmódjába beépülő szabadidős tevékenységek megjelenése volt. A modern értelemben vett turizmus, utazás, sport mind ennek a „jóléti” lehetőségnek az eredménye. 
A sportot sokszor azonosítják az ókori testkultúra és emberkép újjáélesztésével. Természetesen ez igaz, hiszen az újkori olimpiai játékok (1896), a coubertini gondolat, mindenképp a sportnak egy az ógörögöket utánzó reneszánsza lett, de csak annyiban sikerült hasonlítania az ókori játékokra, mint az ógörög tragédiák barokk kori felélesztése, melyből megszületett az opera műfaja. A sport játék lett. Lekoptak róla, átalakultak filozófiai és vallási rétegei, önmagáért valóvá vált. Egyre inkább ő maga lett a vallás és az életfilozófia. 1928-ban már megjelentek a sportnak a gazdasági vetületei. Egyre többen fizettek, hogy lássák a sportot: labdarúgást, atlétikát stb. 1928-ban a sportnak már voltak jól fizetett sztárjai Magyarországon is. Tömegeket vonzott egy-egy sportesemény. A versenysport és a vele párhuzamosan kialakult tömegsport amerikai-európai „termék”.
A sport enciklopédiája 1928-as kiadású, kétkötetes mű azért volt úttörő, mert a modern kori sportjátékokat valóban teljességgel igyekezett feldolgozni. Addig sehol a világon nem jelent meg ilyen grandiózus összefoglalás. Korábban már adtak ki könyveket, kiadványokat szerte Európában, melyek megpróbáltak egy-egy sportágra szorítkozva valamifajta összegzést nyújtani, de ennek az enciklopédiának a keretei jóval túlmutattak az eddigieken. Népes szerzőgárda dolgozott a művön, az adott sportágak vezetői, irányítói – a sportági szövetségek, ekkor már rég megalakultak –, gyakorló sportolók, sportújságírók. Néhány név a teljesség igénye nélkül: Fogl II. Károly labdarúgó (Újpest), a Kohut-testvérek labdarúgók (FTC-játékosok), Hajós Alfréd az úszószövetségtől, Minder Frigyes a jégkorongszövetségtől stb. A kiadvány sorra veszi az 1928-ban divatos sportok mindegyikét, szabályismertetéseket ad, eredményeket ismertet. A labdarúgás című fejezet így tagozódik: A labdarúgás fejlődése, a magyar labdarúgósport története. A labdarúgás lényege. (Írta: Pálfy György.) A játéktér. A csapatok elhelyezkedése. A labdarúgás technikája. A labdarúgás taktikája. A kapus játéka. (Írta: Fehér Ferenc.) A hátvéd játéka. (Írta: Fogl II. Károly.) A szélsőfedezet játéka. (Írta: Borsányi Ferenc.) A középfedezet játéka. (Írta: Bukovi Márton.) A szélsőcsatár játéka. (Írta: Kohut Vilmos.) Az összekötőcsatár játéka. (Írta: Hirzer Ferenc.) A középcsatár játéka. (Írta: Pataki Mihály.) Tréningutasítás. (Írta: Tóth Potya István.) A futballbíró és bíráskodás. (Írta: Benedek Aladár.) A labdarúgás játékszabályai. Ez a fajta alaposság érhető tetten más sportágak ismertetésénél is, legyen az atlétika, nehézatlétika, vívás, jégkorong, vízi sportok, technikai sportok (automobil), kerékpározás, golf, torna, asztalitenisz stb. A kötetben nagy fejezetet szántak a sportorvoslás kérdéseinek.
A két kötetet 52 táblában fényképek illusztrálják, illetve 500 ábra, – melyeket Somfay István készített – teszi még látványosabbá mondanivalóját. A sport mára üzlet, 1928-ban is az volt. Egy sportról szóló könyv is az, pláne ha ennyire úttörő munka és ennyire alapos. Nem csoda, hogy a kötetet borsos áron (40 pengő) árulták, de a nagy érdeklődés miatt 10 havi részletre is megvehették az olvasók.
A sport enciklopédiája megtalálható a Lévay József Muzeális Könyvtár gyűjteményében is.