Kossuth a parlamentben – két kötet egyben

E havi könyvritkaságunk a könyvtár egyik új szerzeménye: Kossuth parlamenti élete című 1850-ben Pesten Heckenast Gusztávnál megjelent kötet.

Kossuth Lajos (1802–1894) családja 1803-ban Monokról Olaszliszkára, majd 1808-ban Sátoraljaújhelyre költözött. Így Kossuth az elemi iskolát már Sátoraljaújhelyen végezte, majd az eperjesi evangélikus kollégiumban folytatta. Az 1819-es tanévben már jogot tanult a sárospataki kollégiumban. Az iskola elvégzése után előbb apja mellett, később pedig az eperjesi Kardos Samu mellett töltötte joggyakorlatát. Pesten 1821-től 1823-ig a hétszemélyes, majd a királyi ítélőtáblánál joggyakornokoskodott. Ügyvédi diplomáját 1823-ban kapta meg. Pesten szeretett volna maradni, de végül visszatért Zemplénbe.
Már az 1825–27-es országgyűlésen is részt vett országgyűlési követként. Az 1832–36-os pozsonyi országgyűlésre is főrendek követeként került be. Több Zemplén vármegyei főrendet, köztük Vécsey Sámuel bárót képviselte. Ezen az országgyűlésen szerkesztette az Országgyűlési Tudósításokat, hogy elkerülje a cenzúrát, sokszorosított magánlevelek formájában terjesztette. Az 1847–1848-as országgyűlésen már Pest megye követeként vett részt. Az alsótáblán ő vezette az ellenzéket.
1847. october 18-kán Pesten tartá hasonnevű megye követválasztását. Köztiszteletű s népszerüségeért imádott férfi vezette a csapatot, gróf Batthyány Lajos, mint követ nevét kiáltva a Kossuthét. Az ujongó tömeg utánkiáltá. 2948 szavazattal 1314 ellenében Kossuth követté választaték.”
Az 1848-as márciusi forradalom utáni első országgyűlési választáson Pest szabad királyi város belvárosi kerületének képviselőjelöltjeként indult, amit meg is nyert. Az 1848. július elején megnyílt országgyűlésen ő volt megbízva a kormány politikájának képviseletével és a parlamenttel való érintkezéssel.
A Kossuth parlamenti élete című kötet Kossuth Lajos parlamenti beszédeit és felszólalásait tartalmazza két kötetben. Összeállították és közlik Szilágyi Sándor (1827–1899) történész és Ráth György (1828–1905) történész. A rendőrségi zaklatások elkerülése miatt csak álnéven jelenhetett meg a könyv. A címlapon az áll: közli Karádfi és Ráthkay.
Könyvtárunk kötete félvászon kötésű jó állapotú példány. A két kötet egybekötve. A művet budapesti könyvárverésen sikerült megszerezni. A könyv korábbi tulajdonosai: Kovách Lajos, a Bécsi Magyar Történeti Intézet. Ergerczhi Retezár Péter rézmetszetű ex librise található a könyvben