Segédkönyvtáros-képzés 2018

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (3530 Miskolc, Görgey A. u. 11.) segédkönyvtáros-képzést (OKJ azonosító: 52 322 01) hirdet.
Felnőttképzési nyilvántartási szám: E–000858/2014
A nyilvántartásba-vétel időpontja: 2014. október 28.
A képzés nyilvántartásba-vételi száma: E–000858/2014/A001
A képzés ideje: 2018. szeptember 12. – 2019. május 22.
A vizsga várható ideje: 2019. június
Jelentkezési határidő: 2018. szeptember 1.

A képzés szakmai és vizsgakövetelményeit a szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet melléklete tartalmazza. A képzés három modulból áll:
A könyvtári rendszer működése
Könyvtári gyűjteményszervezés és állományfeltárás
Könyvtári olvasószolgálat és tájékoztatás

A képzés csoportos formában történik.
A képzés szintje: felső középfok.

A 17/1990. (XII. 20.) MKM rendelet, a 10/1995. (IX. 22.) MKM rendelet, a 9/2002. (IV. 5.) NKÖM rendelet, a 11/2004. (IV. 14.) NKÖM rendelet alapján megszerzett könyvtáros asszisztens szakképesítéssel, és a 20/2008. (VII. 29.) OKM rendelet, a 25/2010. (V. 14.) OKM rendelet alapján megszerzett könyvtári asszisztens rész-szakképesítéssel rendelkezők a képzési program egyes részeinek teljesítése alól felmentést kaphatnak.

A résztvevők a modulok elvégzése után modulzáró vizsgát, a képzés végén záróvizsgát tesznek.
A képzés időtartama: 450 óra, amely a modulokhoz kapcsolódóan 20-40-40, összesen 100 óra könyvtári gyakorlatot is tartalmaz.

Az oktatás 2018. szeptember 12. és 2019. május 22. között a képzési ütemben meghatározottak szerint hetente egy szerdai napot (9 és16 óra között) és általában havonta egy szombati napot (9 és16 óra között) vesz igénybe.

A képzés helyszíne: a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár központi épületének földszintjén található oktatóterem. (3530 Miskolc, Görgey A. u. 11.)

A tanfolyam díja: 160 000 Ft, amely a vizsgadíjat nem tartalmazza. A részvételi díjat átutalással vagy készpénzben, egyszeri teljes összegben, illetve két részletben is be lehet fizetni. A vizsgadíj 50 000 Ft, melynek befizetése 2019 áprilisában válik esedékessé.

A képzésbe való bekapcsolódás feltétele: az érettségi bizonyítvány megléte.
Az iskolai könyvtárban dolgozó könyvtárostanárok számára a Könyvtári Intézet honlapján ajánlás olvasható a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet alapján szervezett segédkönyvtáros képzéssel kapcsolatban.

Kérjük, hogy a honlapjainkról (www.rfmlib.hu, http://www.bazkonyvtar.hu/) és innen is letölthető Jelentkezési lapot a megjelölt határidőig (2018. szeptember 1.) a bemeneti feltétel teljesülését igazoló érettségi bizonyítvány és a legmagasabb iskolai végzettségről szóló okirat másolatával együtt személyesen vagy postai úton juttassák el a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár központi épületében található (3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11.) titkárságra.
Tekintettel a létszámkeretre, a kitöltött jelentkezések fogadása az intézménybe való beérkezés sorrendjében történik.
További információk: Fülöpné Ondok Zsuzsanna (tanfolyamfelelős): 06-46/503-120/106 telefonszámon, vagy a ozsuzsa@rfmlib.hu e-mail címen.

Hasznos tudnivalók