Segédkönyvtáros-képzés – 2020/2021

A miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár a következő tanévre is meghirdeti a segédkönyvtáros-képzést. Jelentkezési határidő: 2020. augusztus 31.

OKJ-azonosító: 52 322 01
A képzés ideje: 2020. szeptember 16–2021. május 26.
A vizsga várható ideje: 2021. július
Jelentkezési határidő: 2020. augusztus 31.
A képzés szakmai és vizsgakövetelményeit az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet melléklete tartalmazza.
A képzés három modulból áll:
– A könyvtári rendszer működése
– Könyvtári gyűjteményszervezés és –állományfeltárás
– Könyvtári olvasószolgálat és tájékoztatás
A képzés csoportos formában valósul meg.
A képzés szintje: felső középfok.
A könyvtáros asszisztens szakképesítéssel vagy könyvtári asszisztens rész-szakképesítéssel rendelkezők a képzési program egyes részeinek teljesítése alól felmentést kaphatnak.
A résztvevők a modulok elvégzése után modulzáró vizsgát, a képzés végén komplex szakmai vizsgát tesznek.
A képzés időtartama: 450 óra, amely a modulokhoz kapcsolódóan 20-40-40, összesen 100 óra könyvtári gyakorlatot is tartalmaz.
Az oktatás 2020. szeptember 16. és 2021. május 26. között a képzési ütemben meghatározottak szerint hetente egy szerdai napot (9–16 óra között) és havonta egy szombati napot (9–16 óra között) vesz igénybe.
A képzés helyszíne: a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár központi épületének földszintjén található oktatóterem. (3530 Miskolc, Görgey A. u. 11.)
A tanfolyam díja: 180 000 Ft, amely a vizsgadíjat nem tartalmazza. A részvételi díjat átutalással vagy készpénzben, egyszeri teljes összegben, illetve két részletben is be lehet fizetni. A vizsgadíj 55 000 Ft, melynek befizetése 2021 áprilisában válik esedékessé.
A képzésbe való bekapcsolódás feltétele: érettségi bizonyítvány megléte.
Az iskolai könyvtárban dolgozó könyvtárostanárok számára a Könyvtári Intézet honlapján ajánlás olvasható a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet alapján szervezett segédkönyvtáros-képzéssel kapcsolatban.
Kérjük, hogy a honlapjainkról (www.rfmlib.hu, http://www.bazkonyvtar.hu/) és innen is letölthető jelentkezési lapot a megjelölt határidőig (2020. augusztus 31.) a bemeneti feltétel teljesülését igazoló érettségi bizonyítvány és a legmagasabb iskolai végzettségről szóló okirat másolatával együtt személyesen vagy postai úton juttassák el a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár központi épületében található (3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11.) titkárságra.
Tekintettel a létszámkeretre (25 fő), a jelentkezések fogadása az intézménybe való beérkezés sorrendjében történik.
További információk: Fülöpné Ondok Zsuzsanna (tanfolyamfelelős): 06-46/503-120/106 telefonszámon, vagy a ozsuzsa@rfmlib.hu e-mail-címen.

Hasznos tudnivalók

Csatolmányok