Vári Fábián László, a kárpátaljai író, költő

A tiszaújlaki születésű Vári Fábián László író, költő, néprajzkutató, az Együtt című folyóirat szerkesztője, a Magyar Művészeti Akadémia tagja lesz a könyvhét egyik meghívott íróvendége Miskolcon. A II. Rákóczi Ferenc Könyvtárban 2019. június 14-én, pénteken délután fél 5-kor kezdődő találkozón részt vesz a szintén Kárpátaljáról indult Rácz József Jászai Mari-díjas színművész, a budapesti Nemzeti Színház tagja is.

Fábián László a mezővári középiskola fiatal tanára volt, amikor már rendszeresen megjelentek írásai a magyar lapokban. Mivel ilyen névvel már idősebb kolléga is publikált, a szerzői jogi bonyodalmak elkerülése érdekében S. Benedek András író, költő javaslatára került a neve elé a lakhelyére utaló Vári.
Negyvenéves, amikor 1991-ben jelent meg első verseskötete, a Széphistóriák. Majd következett a Kivont kardok közt (1992), a 19 vers a hűségről és a halálról (2000), a Világtalan csillag (2001), a Harminchárom év (2002), a Fecskehajtó idő (2004), a Jég és korbács (2010), az Ereimben az idő (2015).
Szakolczay Lajos irodalomkritikus értékelése szerint Vári Fábián László „... a magyar költészetben a Balassitól Nagy Lászlóig húzódó bajvívó vonulat örököseként és folytatójaként – mindkét hangot próbálgatja. Lobogó romantikájába, melyet a biblikus jelképek és a balladai történések csak erősítenek, ezért fér bele a széptevő szó éppúgy, mint a haza üdvéért suttogva is harsogó kiáltás. Mindkettőnek méltósága van. A költő jól tudja, hogy iszonytató történelmünk csak akkor fogja emberi arcát mutatni, ha az általunk elkövetett és ránk kényszerített bűnök – ’könnyel telve Isten szeme gödre’ – valamennyire föloldoztatnak. Kényes dallamvilágú, a ’jégcsipkékkel való fölcicomázás’ ellenére is mindig drámai, a doni keresztút stációit ugyancsak élesen átvilágító lírája ettől a szenvedéstörténettől válik súlyossá.”
Vári Fábián László a versek mellett ír szépprózát is. Önéletrajzi ihletésű a katonaéveit feldolgozó Tábori posta, Szovjet mundérban Poroszföldön (2011) című kötete, és a gyermekkorát idéző Vásártér (2018) című regénye.
Néprajzkutatóként elsősorban a kárpátaljai magyar népdalokat és népballadákat gyűjtötte. A Vannak ringó bölcsők című kötetének már a 3. bővített kiadása is megjelent. Folyamatosan gyűjtötte, rendszerezte és magyarra fordította a kárpátaljai ruszin és az ukrán népballadákat is. Fontosnak tartja, hogy az együtt élő népek megismerjék egymás költészetét, kultúráját. Az MMA Kiadó gondozásában most megjelent kötete, A kakukknővér 76 ruszin és ukrán népballadát tartalmaz. A kiadó ajánlása szerint „A kakukknővér páratlanul gazdag gyűjteményt kínál a nem egyszer véres és kegyetlen, ugyanakkor érzelmekkel teli ruszin és ukrán balladakincs legjavából Vári Fábián László értő és érzékeny fordításában.”
Vári Fábián László munkásságának elismeréseként számtalan díjat, kitüntetést kapott, legutóbb 2017-ben Magyarország Babérkoszorúja díjjal jutalmazták.