EISZ adatbázisok – eduID távoli hozzáféréssel

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár által az Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ) nemzeti program keretén belül előfizetett elektronikusan elérhető szakirodalmi adatbázisok a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár beiratkozott olvasói számára távoli, ún. eduID eléréssel is hozzáférhetők, akár otthonról is.

Távoli/eduID hozzáférésnél a felhasználónév mindig az olvasójegy száma, a jelszó pedig alap esetben a születési hónap és nap. (Április 5-e esetében 0405).

II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár által az Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ) nemzeti program keretén belül előfizetett alábbi adatbázisok érhetők el távoli (ún. eduID) hozzáféréssel:

AKADÉMIAI KIADÓ ONLINE FOLYÓIRATOK (AKJOURNALS) – Az Akadémiai Kiadó összesen 80 nemzetközi és hazai, döntő többségükben magyar főszerkesztők által irányított lapot tartalmazó csomagja széles merítésben közli a természet- és társadalomtudományok, valamint az orvostudományok legváltozatosabb területeinek új eredményeit. A magyar kutatók kedvelt publikációs fórumának számító lapok kivétel nélkül referáltak, nagy részük impaktfaktorral rendelkezik, néhányuk pedig az adott tudományterület világszinten is legjelentősebb folyóiratává nőtt. Belépés

AKADÉMAI KIADÓ MERSZ – Az Akadémiai Kiadó online okoskönyvtára több száz magyar nyelvű kézikönyvet, szakkönyvet, felsőoktatási tankönyvet, jegyzetet tartalmaz teljes szöveggel, kereshető, jegyzetelhető, hivatkozható formában. A MeRSZ minden eszközön és környezetben reszponzív, egységes megjelenést nyújt. 2021 elején több mint 700 mű érhető el a felületen a legkülönbözőbb tudományterületekről, a biológiától a zenetudományig. Belépés

AKADÉMAI KIADÓ SZÓTÁR.NET – Egy- és kétnyelvű szótárak az Akadémiai Kiadótól. 38 szótár 12 nyelven, 2 millió szócikkel Belépés

GONDOLAT DIGITÁLIS ADATBÁZIS – A Gondolat Kiadó immár több mint fél évszázada van jelen a magyar könyvkiadásban, 1957-ben alapították Gondolat Könyvkiadó néven, és ma is a hazai könyvpiac egyik meghatározó szereplője. A 20. század második felében a Gondolat volt az igényes tudományos ismeretterjesztés legfontosabb hazai kiadója, társadalom- és természettudományi művek, hazai szerzők munkái vagy fordításra érdemesnek tartott külföldi monográfiák tekintetében. Kiadványainak spektruma ma is kiterjed a hagyományos társadalomtudományi területekre – mint a filozófia, a szociológia, a jog vagy a történelem –, ugyanakkor fontos elemként jelennek meg benne olyan, a régi Gondolatra talán kevésbé jellemző tudományágak, mint a pszichológia, a pedagógia vagy az ókortudomány, továbbá olyan tudományterületek is, mint a kultúra- és médiatudomány vagy az információs társadalom kutatása. A kiadó átlagosan évi 80 kiadványt jelentet meg, melyek túlnyomó része a társadalomtudományok, illetve az európai és magyar szépirodalom területéről kerül ki. Belépés

L'HARMATTAN DIGITÁLIS ADATBÁZIS – A L’Harmattan Könyvkiadó komplex digitális adatbázisa. Jelenleg több mint 1400, többnyire magyar nyelvű bölcsészet- és társadalomtudományi szakmunkát, tankönyvet és forráskiadványt tartalmaz, több mint 20 tudományterületi kategóriába rendszerezve, szabadon olvasható és kereshető formában. Belépés

OSIRIS DIGITÁLIS ADATBÁZIS – Az Osiris Kiadó az elmúlt években az egyik legismertebb és legigényesebb magyarországi tudományos és szépirodalmi könyvműhellyé vált. Indulása (1994) óta meghatározó szerepet tölt be a hazai humán és társadalomtudományi, felsőoktatási és szépirodalmi könyvkiadásban, s egyben szellemi műhelyként is működik. A könyvműhely évente átlag kétszáz címet jelentet meg, amelyek nagy része eredeti magyar mű, kisebb része fordítás.  Belépés