EISZ adatbázisok – eduID távoli hozzáféréssel

Az Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ) nemzeti program keretén belül előfizetett elektronikusan elérhető szakirodalmi adatbázisok a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár beiratkozott olvasói számára távoli, ún. eduID eléréssel is hozzáférhetők, akár otthonról is.

Távoli/eduID hozzáférésnél a felhasználónév mindig az olvasójegy száma, a jelszó pedig alap esetben a születési hónap és nap. (Április 5-e esetében 0405).

II. Rákóczi Ferenc Könyvtár által az Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ) nemzeti program keretén belül előfizetett alábbi adatbázisok érhetők el távoli (ún. eduID) hozzáféréssel:

AKADÉMIAI DIGITÁLIS ARCHÍVUM – A gyűjtemény a Magyar Tudományos Akadémia szellemi műhelyében született és az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelent tudományos könyveket tartalmazza az 1950–1996 közötti (kisebb számban az 1996 utáni) időszakból, köztük számtalan olyan alapművet, ami a mai napig meghatározó forrásnak számít a maga területén Az Akadémiai Kiadó élő címei a folyamatosan bővülő MeRSZ (https://mersz.hu) adatbázisban érhetők el. A mintegy fél évszázad 8 ezer kötetének 2,5 millió oldalát felölelő archívum célja, hogy e páratlanul gazdag könyvtermés széles körben kutathatóvá váljék. Belépés

AKADÉMIAI KIADÓ ONLINE FOLYÓIRATOK (AKJOURNALS) – Az Akadémiai Kiadó összesen 80 nemzetközi és hazai, döntő többségükben magyar főszerkesztők által irányított lapot tartalmazó csomagja széles merítésben közli a természet- és társadalomtudományok, valamint az orvostudományok legváltozatosabb területeinek új eredményeit. A magyar kutatók kedvelt publikációs fórumának számító lapok kivétel nélkül referáltak, nagy részük impaktfaktorral rendelkezik, néhányuk pedig az adott tudományterület világszinten is legjelentősebb folyóiratává nőtt. Belépés

AKADÉMAI KIADÓ MERSZ – Az Akadémiai Kiadó online okoskönyvtára több száz magyar nyelvű kézikönyvet, szakkönyvet, felsőoktatási tankönyvet, jegyzetet tartalmaz teljes szöveggel, kereshető, jegyzetelhető, hivatkozható formában. A MeRSZ minden eszközön és környezetben reszponzív, egységes megjelenést nyújt. 2021 elején több mint 700 mű érhető el a felületen a legkülönbözőbb tudományterületekről, a biológiától a zenetudományig. Belépés

AKADÉMAI KIADÓ SZÓTÁR.NET – Egy- és kétnyelvű szótárak az Akadémiai Kiadótól. 38 szótár 12 nyelven, 2 millió szócikkel Belépés

GONDOLAT DIGITÁLIS ADATBÁZIS – A Gondolat Kiadó immár több mint fél évszázada van jelen a magyar könyvkiadásban, 1957-ben alapították Gondolat Könyvkiadó néven, és ma is a hazai könyvpiac egyik meghatározó szereplője. A 20. század második felében a Gondolat volt az igényes tudományos ismeretterjesztés legfontosabb hazai kiadója, társadalom- és természettudományi művek, hazai szerzők munkái vagy fordításra érdemesnek tartott külföldi monográfiák tekintetében. Kiadványainak spektruma ma is kiterjed a hagyományos társadalomtudományi területekre – mint a filozófia, a szociológia, a jog vagy a történelem –, ugyanakkor fontos elemként jelennek meg benne olyan, a régi Gondolatra talán kevésbé jellemző tudományágak, mint a pszichológia, a pedagógia vagy az ókortudomány, továbbá olyan tudományterületek is, mint a kultúra- és médiatudomány vagy az információs társadalom kutatása. A kiadó átlagosan évi 80 kiadványt jelentet meg, melyek túlnyomó része a társadalomtudományok, illetve az európai és magyar szépirodalom területéről kerül ki. Belépés

L'HARMATTAN KÖNYVKIADÓ – Az 1999-ben alapított L’Harmattan Könyvkiadó az elmúlt 21 évben mintegy 1900 tudományos szakmunkát adott ki, számos egyetemi és kutatóintézeti kiadvány, sorozat jelenik meg gondozása alatt, elsősorban a bölcsészet- és társadalomtudományi szak- és tankönyvek területén. Az elmúlt években évi mintegy 150-170 kötetet tett közzé, jelenleg több mint 150 könyvsorozatot gondoz. A L'Harmattan Digitális Adatbázis utódaként létrejött L'Harmattan Open Access és Archívum platformon a kiadó közel 100, open access módon megjelent könyve és mintegy 1600 előfizetett kiadványa egyaránt hozzáférhető. Belépés

OSIRIS DIGITÁLIS ADATBÁZIS – Az Osiris Kiadó az elmúlt években az egyik legismertebb és legigényesebb magyarországi tudományos és szépirodalmi könyvműhellyé vált. Indulása (1994) óta meghatározó szerepet tölt be a hazai humán és társadalomtudományi, felsőoktatási és szépirodalmi könyvkiadásban, s egyben szellemi műhelyként is működik. A könyvműhely évente átlag kétszáz címet jelentet meg, amelyek nagy része eredeti magyar mű, kisebb része fordítás.  Belépés

TINTA KIADÓ – SZAKKÖNYVTÁR – A Tinta Könyvkiadó utóbbi több mint húsz évben megjelent szakkönyvtermését tartalmazó adatbázis. Társadalomtudományi, főként nyelvészeti, kommunikációtudományi szakkönyvek gyűjteménye. A szakkönyvek szerzői a Magyar Tudományos Akadémia intézeteinek munkatársai, az ELTE, Debreceni Egyetem, Szegedi Tudományegyetem, Nyíregyházi Egyetem, Pécsi Tudományegyetem és más egyetemek, főiskolák oktatói-kutatói. Belépés

TINTA KIADÓ – SZÓTUDÁSTÁR – A Tinta Könyvkiadó szótárait tartalmazó adatbázis. A SzóTudásTár a legnagyobb egynyelvű, magyar szótári adatbázis; a Tinta Könyvkiadó két évtizedes lexikográfiai és informatikai munkájának eredménye. A SzóTudásTár a következő nyelvi, lexikográfiai területekről tartalmaz tudnivalókat egy-egy szóról: értelmezés; szinonima; etimológia; ellentét; kiejtés; összetett szavak; helyesírás; gyakoriság; rövidítés; idegen szavak jelentése, eredete; régi szavak jelentése; szólások, közmondások. Belépés

TIT GONDOLAT KIADÓ – A Gondolat Kiadót 1957-ben alapították, profilja kiterjedt a természet-, a társadalomtudományok és a művészetek teljes területére. A kiadó nagy hangsúlyt fektetett a nemzetközi szakirodalom legfontosabb műveinek magyar kiadására, beleértve a nyugati szerzők, kutatók műveit is. A több mint 2700 kötetet tartalmazó adatbázis a kiadó gondozásában 1957-1995 között megjelent köteteket tartalmazza, köztük számtalan olyan alapművet, amely a mai napig meghatározó forrásnak számít a maga területén. Belépés