Könyvtárunk története

Könyvtárunk története
Miskolc város könyvtártörténetének mérföldkövei a 19. század utolsó éveihez kapcsolódnak. 1899-ben városi és vármegyei támogatással létrejött a Borsod-Miskolci Múzeum keretében az a nyilvános könyvtár, amely a városi és a megyei könyvtárnak az elődjévé vált. Közös gyűjteményi örökségünk részei azok a 20. század első felében a köz javára fölajánlott civil polgári könyvadományok, amelyeknek köszönhetően Horváth Lajos országgyűlési képviselő, miskolci jogtudósok, Szendrey János történész és több neves helyi művész hagyatéka írott kultúránk könyvtárban hozzáférhető részévé, közkinccsé vált.
A 20. század első felében a miskolciak az ország más városaiban megépült, azokhoz hasonló Kultúrpalotáról álmodtak az Avas tetőre, amely azonban nem készült el. A múlt század első felében a köz könyvtárai nem könyvtár számára épült, befogadó intézmények keretében működtek (Múzeum Papszeri épülete, Színház épülete). Hodobay Sándor polgármester 1937-ben javasolta, hogy nyilvános könyvtár számára alkalmas hely lehetne a Kereskedelmi és Iparkamara Erzsébet téri épülete, ám ez csak 1952-ben valósult meg.
1952. október 26-án a városi, körzeti és műszaki fiókkönyvtár egyesítésével, minisztertanácsi határozatra jött létre a megyei könyvtár az Erzsébet téri épületben, melynek Szőnyi László lett a vezetője. Már a beköltözéskor szűkösnek bizonyult az épület, mely 1956 szeptemberétől II. Rákóczi Ferenc Könyvtár néven működik. 1959-ben javasolta először az akkori könyvtárigazgató a fenntartónak egy új könyvtárépület megépítését, melynek szakmai-tervezési programja 1963-ra készült el. 1960-tól a városi fiókhálózat kivált a megyei könyvtár keretéből és egészen 2012-ig a városi könyvtári feladatokat a két intézmény egymással párhuzamosan látta el. 1969. október 1-jén az alapkőletétellel megkezdődött a könyvtár számára tervezett új épület kivitelezése, az 1971-es műszaki átadást követően 1972. május 28-án az új épület átadási ünnepségére került sor. A jelenlegi Görgey Artúr utcai, könyvtár számára tervezett épület 4800 m2-es épületben szolgálja azóta is a könyvtár látogatóit.
2013. január 1-jétől a városi és megyei feladatokat ellátó miskolci könyvtárak ismét egy szervezetben egyesültek, II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár néven. A városi feladatokat a központi épület és 7 fiókkönyvtára látja el a város különböző pontjain: a Belvárosban, a Csabai kapuban, a Martin-kertvárosban, a Szentpéteri kapuban, az Avason és Diósgyőrben. Névadóik neves költőink, íróink lettek: József Attila, Kaffka Margit, Lévay József, Móra Ferenc, Petőfi Sándor, Szabó Lőrinc, Tompa Mihály. Könyvtárainkban helyismereti, idegennyelvű, muzeális, audiovizuális, elekronikus, digitális és zenei dokumentumok várják az érdeklődőket, közel egymillió dokumentummal.
2013-tól a megyei feladatok keretében a könyvtár állami támogatással látja el Borsod-Abaúj-Zemplén megye 5000 lakos alatti településeit, 2017-től 318 kistelepülésen nyújt könyvtári szolgáltatásokat. A megyében és a városban színvonalas könyvtári programok biztosítják a kulturált szórakozást, tanulást, művelődést. Valamennyi korosztály, generáció, egyének és csoportok számára kultúrát közvetítünk, hozzájárulunk a minőségi élet lehetőségéhez.
A könyvtár szolgáltatásai és gyűjteménye nyitva áll mindenki előtt, a helyben használat ingyenes. Könyvtárközi kölcsönzéssel elérhetővé tesszük más könyvtárak gyűjteményét, a nap 24 órájában várjuk a szolgáltatásaink iránt érdeklődőket online felületeinken, személyesen a nyitvatartási időnkben.