Helyben használat

A könyvtár biztosítja, hogy állományának erre rendelt részét látogatói (nem csak a beiratkozottak) helyben használhassák. A helyben használat ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

A könyvtárhasználók minden korlátozás nélkül kézbe vehetik a szabadpolcokon elhelyezett dokumentumokat, könyveket és folyóiratokat.

A raktárban tárolt folyóiratok használatához az olvasónak – a könyvtáros segítő közreműködésével – kérőlapot kell kitöltenie és aláírnia. Egyéb dokumentumok kérése elektronikusan történik.

Térítési díjak