Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer

A II. Rákóczi Ferenc Könyvtár 2013-tól a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működtetésével támogatja Borsod-Abaúj-Zemplén megye lakosságának magasabb színvonalú könyvtári ellátását.

2013-ban közel 300 településsel kötött megállapodást (a szám folyamatosan bővül), így egyre többen helyben, utazás nélkül tudnak hozzájutni új könyvekhez, folyóiratokhoz, információkhoz, internethasználathoz.

Ahol nem áll rendelkezésre könyvtári helyiség, a könyvtárbusz viszi „házhoz” nemcsak az olvasnivalót, hanem az internetet, az információt is.

A megújuló könyvtári terekben – megyei intézmény közreműködésével szervezett – érdekes programokon, kulturális rendezvényeken vehetnek részt az érdeklődők. A helyi igények figyelembe vételével megvalósuló könyvtári és közművelődési programok lehetőséget teremtenek a gyermekek olvasóvá nevelésére, a közösségi lét, az együvé tartozás élményének megélésére.

Az állami támogatásnak köszönhetően a Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszerhez csatlakozott települések könyvtári, információs és közösségi tereiben folyamatosan bővül és megújul a számítógépes eszközpark, digitális fényképezőgépek, projektorok és egyéb technikai eszközök, bútorok, játékok és különféle berendezési tárgyak kerülnek beszerzésre.

A kistelepüléseken található könyvekről, a Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszer keretében kihelyezett dokumentumokról a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár honlapján, valamint a Megyei Tudástár portálon keresztül, az elektronikus katalógus segítségével akár otthonról, településenként is tájékozódhatnak az érdeklődők.