Helyismereti gyűjtemény

A helyismereti dokumentumok tervszerű gyűjtése a könyvtár alapításától kezdve, 1952 óta folyik.
A különgyűjteményben a történeti Abaúj, Borsod, Gömör, Torna és Zemplén (vár)megyék múltjával (1920-ig) és jelenével kapcsolatos dokumentumokat őrzünk. Gyűjtjük a helyi tartalmú, helyi kiadású és a helyi nyomdákban készült kiadványokat, valamint a helyi szerzők műveit, típustól függetlenül. Megtalálhatók itt könyvek, folyóiratok, aprónyomtatványok, közgyűlési jegyzőkönyvek, szakdolgozatok, audiovizuális dokumentumok. Nyomdatörténeti szempontból gyűjtjük a helyi nyomdatermékeket 1948-ig. Gyűjtésünknek időbeli korlátai nincsenek: az aktuálisan megjelenő könyvek mellett valamennyi korból származó művet - ha az helyi jellegű - igyekszünk beszerezni, ezért figyelemmel kísérjük a könyvaukciók kínálatát is.

A II. emeleti olvasói térben könyvek, kurrens napilapok, folyóiratok, szakdolgozatok, térképek, képeslapok és fotók, valamint cd-k és dvd-k, számítógépes dokumentumok, mikrofilmek és azok egy részének digitális változatai találhatók. A Helyismereti gyűjtemény képeslevelezőlap-gyűjteménye igen gazdag, mintegy 10 000 darabból áll. Igazi ritkaságszámba megy például a legrégebbi, 1899-ből származó képeslap, hiszen a magyarországi képeslapkiadás 1896-ban kezdődött.

A központi raktárban kaptak helyet az aprónyomtatványok és a plakátok, valamint a bekötött folyóiratok egy része.

A könyvtárosok 1956 óta rendszeres sajtófigyelést végeznek. A helyi szerzők írásait, illetve a helyi témákat feldolgozó cikkek adatait kezdetben a betűrendes és szakrendi cikk-katalógusban tártuk fel. Ma már az elektronikus katalógusban tartjuk nyilván a sajtófigyelés eredményeit, a megyére és a városra vonatkozó cikkeket, melyeket az utóbbi években már digitalizálva is archiválunk.

A helyismereti dokumentumok és információk gyűjtése mellett napjainkban a Borsod-Miskolci Digitális Könyvtár állományának gyarapítása, a digitalizálásra szánt művek kiválogatása, a digitalizálási munkafolyamat irányítása, az elektronikus tartalmak hozzáférhetőségének biztosítása, frissítése, a helyi felvételek archiválása is a Helyismereti gyűjtemény feladata.