Könyvtárközi kölcsönzés

Telefon: 46/503-127
E-mail: kvkozi@rfmlib.hu

A könyvtár azokat a dokumentumokat, amelyek gyűjteményében nem találhatók meg, könyvtárközi kölcsönzés útján biztosítja olvasói részére. Az eredeti művek kölcsönzése belföldön ingyenes, a másolatokért azonban a kölcsönadó könyvtár térítési díjat kérhet.

A külföldről történő kölcsönzésért, mely csak az Országos Széchényi Könyvtáron keresztül bonyolítható, térítései díjat kell fizetni példányonként.

A más könyvtártól kapott dokumentumok használatának feltételeit a kölcsönadó könyvtár szabja meg. A kölcsönzésre kiadható könyvek esetében a könyvtár letéti díjat állapít meg.

A könyvtár, mint az Országos Dokumentumellátási Rendszer tagja, a gyűjteményébe került dokumentumokat más könyvtárak felhasználói számára is hozzáférhetővé teszi könyvtárközi kölcsönzés útján. Az állományban egyetlen példányban meglevő, a könyvtárszakmai munkához szükséges dokumentumok, az időszaki kiadványok és a helyismereti gyűjtemény példányai, a muzeális értékű anyagok és a könyvtári jellegű kéziratok eredeti példányaira vonatkozó kérések teljesítése megtagadható.

Eredeti dokumentumok kölcsönzése esetén a szolgáltatás díjtalan, másolatért a Térítési díjtáblázat alapján kell fizetni.