Segédkönyvtáros szakmai képzés — 2023

A II. Rákóczi Ferenc Könyvtár a 2023/2024-es tanévre a felnőttképzésért felelős Innovációs és Technológiai Minisztérium által elfogadott 03225002 sz. programkövetelmény alapján meghirdeti segédkönyvtáros szakmai képzését.

Engedélyszám: E/2022/000058

A képzés helyszíne: a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár központi épületének földszintjén található oktatóterem. (3530 Miskolc, Görgey A. u. 11.)

A képzés ideje: 2023. szeptember 13. – 2024. május 22.
A vizsga várható időpontja: 2024. június
Képzési óraszám: 440 óra (340 kontakt óra + 100 óra szakmai gyakorlat)
A képzés formája: csoportos képzés

Az oktatás a képzési ütemben meghatározottak szerint hetente egy szerdai napot (9 – 16 óra között) és havonta egy szombati napot (9 – 16 óra között) vesz igénybe.

Maximális csoportlétszám: 25 fő

A képzés témakörei:

  • A könyvtári rendszer működése

  • Könyvtári gyűjteményszervezés és állományfeltárás

  • Könyvtári olvasószolgálat és tájékoztatás

A képzésbe való bekapcsolódás feltétele: érettségi bizonyítvány. (A jelentkezési laphoz másolatban kérjük csatolni.)

Az előzetes tudás mérése és beszámításának lehetőségei:

Az ECDL-ismeretekkel rendelkező résztvevő számára felmentés a képzési program ECDL-ismeretek könyvtárosoknak elnevezésű tantárgyának teljesítése alól (igazolása: számítógépes gyakorlati feladatsor megoldásával, min. 51 %-os eredménnyel)

Képesítő vizsga: a résztvevők a szakmai képzéshez kapcsolódó szakképesítés megszerzésére képesítő vizsgát tehetnek, amelyet akkreditált vizsgaközpont szervez, a vizsgadíjat a 12/2020. (II. 7.) kormányrendelet határozza meg.

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: a szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

A tanfolyammal megszerezhető szakképesítés szintje:

- az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint: 5

- a Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint: 5

- a Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 5

Részvételi díj: 100.000,- Ft (IV/2120-2/2023/KONYVLEV. Iktatószámú KIM támogatói okirat alapján)

A részvételi díjat átutalással vagy készpénzben, egyszeri teljes összegben, illetve két részletben is be lehet fizetni.

Jelentkezési határidő: 2023. szeptember 1.

Kérjük, hogy a jelentkezési lapot a megjelölt határidőig (2023. szeptember 1.) a bemeneti feltétel teljesülését igazoló érettségi bizonyítvány és a legmagasabb iskolai végzettségről szóló okirat másolatával együtt személyesen vagy postai úton juttassák el a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár központi épületében található (3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11.) titkárságra.

Tekintettel a létszámkeretre, a kitöltött jelentkezések fogadása az intézménybe való beérkezés sorrendjében történik.

További információk: Csernikovics Gréta (tanfolyamfelelős): 06-46/503-120 telefonszámon,vagy a csernikovics@rfmlib.hu és rakoczi@rfmlib.hu e-mail címen.