Segédkönyvtáros szakmai képzés

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár a 2022/2023-as tanévre a felnőttképzésért felelős Innovációs és Technológiai Minisztérium által elfogadott 03225002 sz. programkövetelmény alapján meghirdeti segédkönyvtáros szakmai képzését.

  • Felnőttképzési nyilvántartási szám: E/2022/000058
  • A képzés típusa: Szakmai képzés
  • Képzési program megnevezése: Segédkönyvtáros

A képzés helyszíne: a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár központi épületének földszintjén található oktatóterem (3530 Miskolc, Görgey A. u. 11.)

A képzés ideje: 2022. szeptember 14. – 2023. május 17.
A vizsga várható időpontja: 2023. június
Képzési óraszám: 440 óra (340 kontakt óra + 100 óra szakmai gyakorlat)
A képzés formája: csoportos képzés

Az oktatás a képzési ütemben meghatározottak szerint hetente egy szerdai napot (9–16 óra között) és havonta egy szombati napot (9–16 óra között) vesz igénybe.

Maximális csoportlétszám: 25 fő

Leírás: 
A segédkönyvtáros szakmai elméleti és gyakorlati ismeretei alapján, okleveles könyvtáros ellenőrzése és jóváhagyása mellett a nyilvános és a nem nyilvános könyvtári ellátásban, valamennyi könyvtártípusban elvégzi a nagyobb könyvtárak kvalifikált részfeladatait, a kisebb települési és szakkönyvtárak, iskolai könyvtárak, könyvtári szolgáltató helyek esetében pedig a könyvtári munkafolyamatok végrehajtásával önállóan működteti azt. Munkájával hozzájárul a könyvtár alapvető céljainak megvalósításához, a használókat információval, dokumentumokkal, könyvtári szolgáltatásokkal látja el. Tevékenységét a könyvtárakra vonatkozó jogszabályok és előírások ismeretében, azok betartásával, hivatása etikai alapelveivel azonosulva, szakmai kapcsolatait folyamatosan fenntartva végzi.

A képzés tananyagegységei:

  • A könyvtári rendszer működése
  • Könyvtári gyűjteményszervezés és állományfeltárás
  • Könyvtári olvasószolgálat és tájékoztatás 

A képzésbe való bekapcsolódás feltétele: érettségi bizonyítvány. (A jelentkezési laphoz másolatban kérjük csatolni.)

Az előzetes tudás mérése és beszámításának lehetőségei:
Az ECDL-ismeretekkel rendelkező résztvevő számára felmentés a képzési program ECDL-ismeretek könyvtárosoknak elnevezésű tantárgyának teljesítése alól (igazolása: számítógépes gyakorlati feladatsor megoldásával, min. 51 %-os eredménnyel)

Képesítő vizsga: a résztvevők a szakmai képzéshez kapcsolódó szakképesítés megszerzésére képesítő vizsgát tehetnek, amelyet akkreditált vizsgaközpont szervez, a vizsgadíjat a 12/2020. (II. 7.) kormányrendelet határozza meg.

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: a szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

A tanfolyammal megszerezhető szakképesítés szintje:
- az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint: 5
- a Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint: 5
- a Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 5

Részvételi díj: 100.000,- Ft

A részvételi díjat átutalással vagy készpénzben, egyszeri teljes összegben, illetve két részletben is be lehet fizetni.

Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 15.

Kérjük, hogy a jelentkezési lapot a megjelölt határidőig (2022. augusztus 15.) a bemeneti feltétel teljesülését igazoló érettségi bizonyítvány és a legmagasabb iskolai végzettségről szóló okirat másolatával együtt személyesen vagy postai úton juttassák el a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár központi épületében található (3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11.) titkárságra.

Tekintettel a létszámkeretre, a kitöltött jelentkezések fogadása az intézménybe való beérkezés sorrendjében történik.

További információk: Fülöpné Ondok Zsuzsanna (tanfolyamfelelős): 06-46/503-120/106  ill. +36-70-600-7149 telefonszámon, vagy az ozsuzsa@rfmlib.hu e-mail-címen.