Régi Könyvek Tára

Könyvtárunk állománya igen gazdag régi könyvekben; kétezernél több, 1900 előtt megjelent dokumentum van a birtokunkban. Az egyetemes könyvkultúra kincsei mellett az első miskolci nyomdában készült kiadványokat, a kassai egyetemi nyomda termékeit és a sárospataki református kollégium diákjai számára készült tankönyveket olyan állomány kialakításával tettük elérhetővé a kutatást végző könyvtárhasználók számára, ahol a biztonságos és az esztétikus tárolás is egyidejűleg megvalósult. A Régi Könyvek Tárát 2008-ban alakítottuk ki a Helyismereti gyűjteményben, a Nemzeti Kulturális Alap sikeres pályázatának köszönhetően, az ott tárolt régi dokumentumokhoz méltó bútorok beszerzésével.
A Régi Könyvek Tára csakúgy, mint a Helyismereti Gyűjtemény egésze, csak helyben használható. Állományvédelmi okokból ezekről a dokumentumokról fénymásolat nem készíthető, jegyzetelni is csak ceruzával lehetséges, egyes dokumentumoknál a lapozás is csak kesztyűben történhet.