Kölcsönzés

A könyvtár dokumentumainak arra rendelt részét beiratkozott olvasóinak kölcsönadja, amit számítógépes rendszerében tart nyilván. 

A szabadpolcos állományba tartozó könyvek és a hangoskönyvek 21 napra, a raktári könyvek és AV dokumentumok - videó kazetták, DVD-k, zenei CD-lemezek, hangkazetták stb. - (maximum 4 db) 1 hétre vihetők el. Minden dokumentum kölcsönzési határideje két alkalommal meghosszabbítható, ha arra előjegyzést nem vettek fel.

Az olvasó egyszerre egy könyvtárból 10 db könyvtári egységet kölcsönözhet.

A hálózat könyvtáraiból egyidejűleg összesen 20 db dokumentum kölcsönözhető.

Népszerű dokumentumok kölcsönzési ideje átmenetileg rövidebb időben is meghatározható.

Az egyes dokumentumtípusok kölcsönzési díja az 1. sz. függelékben olvasható.
A Helyismereti gyűjteményben található, valamint az 1900 előtt megjelent könyvek nem vihetők ki a könyvtárból. Az 1900 és 1945 között megjelent művek csak egyedi elbírálás alapján kölcsönözhetők.

A külön díjjal igénybe vehető állományrész kölcsönzéséhez 14 éven aluli gyermek esetén a szülő (jótálló) írásbeli beleegyezése szükséges.

A zárva tartás idejére a könyvtár lehetővé teszi kézikönyvtári állományából is a kölcsönzést. Ilyenkor az olvasó letéti díjat fizet, melyet a könyv visszahozatalakor megkap.

Térítési íjak